Projekt Grønt Spil

Fra ide - til tegning - til bygning af el spillet.

Projektet er opdelt i 3 faser:

  • Fase 1 er igangsat. Foreløbigt en stor tak til Herning kommune, Norlys Vækstpulje og Nordea fonden for deres støtte til projektet.
  • Fase 2 er el-spil nummer 2 og bygges udelukkende med erfaringer fra fase 1. Nummer 2 el-spil er med henblik på reserve/supplerende spil eller returspil.
  • Fase 3 er wirehenter, som måske allerede realiseres i 2024.

På denne side vil der løbende komme nyt og da projektet er et open source projekt – tøv ikke med at kontakte Herning Svæveflyveklub.

Den samlede finansiering for alle 3 faser er endnu ikke på plads – men der arbejdes på fremskaffelse af finansiering – så kender du nogle som gerne vil støtte os økonomisk eller bidrag med materiel til spillet – så kontakt klubben.

Sponsorer:

  • Der er tilsagn om 100.000 kroner i støtte fra Herning Kommune. 
  • Der er tilsagn om 100.000 kroner i støtte fra Norlys. 
  • Der er tilsagn om 30.000 kroner i støtte fra Nordea. 
  • Der er tilsagn om 20.000 kroner i støtte fra Fonden af 1844. 
  • Der er tilsagn om Controller og vind-sensor fra DEIF a/s.   
  • Der er tilsagn om 175.000 kroner i støtte fra Velux. 

Links:


29. Maj 2024

Video om klubbens nye elektriske spil og Senior-gruppen
Vi har lavet en kort video som forklarer behovet for at gøre vores grønne sport endnu mere grøn, og som samtidig viser, hvordan Senior-gruppen indgår særdeles aktivt i opgaven med at bygge klubbens nye elektriske optræks-spil. 
 
Senior-gruppen formår at kombinere det hyggelige, sociale sammenhold med høj faglighed og viljen til løse en stor opgave i fælleskab. På den måde er gruppens arbejde et godt eksempel på noget af det, som vores klub er rigtig god til: At vi ved at samle engagerede, frivillige kræfter formår at løfte store projekter, som er nødvendige for at vi alle kan komme ud at flyve - og at vi hygger os mens vi gør det!
 
Der er god fremdrift i spil-projektet, og der kommer heldigvis flere og flere til for at give en hånd med - og det er ikke kun seniorer, der møder op. 
 
 

30. Marts 2024

Som spilgruppen siger – vi er nu i nedbrydningsfasen og dog...

Den indkøbte lastbil er nu ved at blive skilt ad og dele som skal udskiftes igangsættes. Derudover er der gang i sandblæsning af stellet. Og bemærk – der er stadig brug for hjælpere – så kom og giv en hånd med.


Og det nye – Grundmodulet til den nye tromle. Der mangler ca. 50 timers arbejde, før tromlen er færdig. Plastik er til cockpittet til spillet.


Indkøb af 2 stk elektriske drevne wirehenter. Da Dytten og Båtten nu har aftjent deres værnepligt, er der indkøbt 2 nye wirehenter. De bliver afhentet på torsdag i Tyskland og vil snart pryde vores hangar.


25. Marts 2024

Grøn spil første delmål med succes

Fase 1 (et spil) finansiering er nu på plads kr 450.000
Velux fonden har givet tilsagn om kr 175.000 hvorefter vi har nået tilsagn om ialt kr 425.000 .Egen betaling er nu reduceret til kr 25.000
Og det er en succes, det var langt sværere at skaffe fondsmidler end forventet. Men Kristian Dalgaard og Peter Kjær har udført et fantastisk stykke pionerarbejde. og tak til Knud Møller vedr. Veluxfonden.  Kristian og Peter fortsætte med at finde fondsmidler til spil 2 .
Og hele vores projekt er pionerarbejde . Spillet Elvira er stadig et af de mest avanceret spil i Danmark , og nu har vi en gruppe der har som målsætning at gentage succesen .
Samtidigt er vores seniorer gået ind i projektet, nu er der masse af ekstra viden og arbejdskraft.
Men jeg mener ikke , at det unikke alene er et helt nyt spil, hvor vi skal stille med viden og arbejdskraft og ikke noget særlig i egen betaling,  men også på andre unikke måde er vi på vej mod fremtiden.
Prisen for spilstarter bør falde , ikke helt gratis men meget billigt.
Og hvis det nye spil lever op til sit bedste, bør bestyrelsen indsætte i sit  10 årsvision arbejde en baneforlængelse, således at kunstflyvning fra spilstart er muligt med vores kunstflyvningskasse.
Som bekendt har flyvepladsen fokus på miljøregler , her bliver vi bare i top.
Derfor husk at sige tak til klubbens pioner , resultatet af deres arbejde bliver også stor for dig.


20. Februar 2024

Invitation til alle seniorer - og alle andre - i Herning Svæveflyveklub

Der er god fremdrift i det projekt, der skal skaffe Herning Svæveflyveklub et nyt, grønt spil. Det betyder, at der nu skal planlægges og udføres mange nye opgaver, og dermed opstår der også et behov for at lave en lidt mere formel organisering af den store, frivillige indsats, som bl.a. seniorerne gør i klubben. 

 
For at få en idé om mulighederne i en mere formel organisering af det frivillige arbejde, blev der afholdt et møde d. 10. februar. Her blev forslaget diskuteret af nogle af klubbens seniorer, ligesom der blev orienteret om de mange forskellige dele, som spil-projektet består af.
 
Reaktionen fra seniorerne var meget engageret og særdeles positiv. Seniorerne har foreløbigt besluttet at mødes fast hver fredag for at arbejde på spillet - første gang d. 23. februar. Det er fortsat planen, at seniorerne i høj grad skal fungere som en selvstyrende gruppe, og dermed selv skal aftale mødedage og fordele de aftalte opgaver. Der ligger allerede en liste over aktuelle opgaver, og den liste vil løbende blive opdateret.
 
I første omgang var det kun en del af klubbens seniorer der deltog i mødet, men det er vigtigt at understrege, at ALLE klubbens seniorer selvfølgelig stadig er mere end velkomne til at deltage i det frivillige arbejde med spillet. Og den invitation gælder også klubbens øvrige medlemmer - der er mange forskellig opgaver der skal løses, og alle er velkomne til at deltage. 
 
Finansiering af det grønne spil
 
Selvom der på nuværende tidspunkt er kommet tilsagn om i alt 250.000 kr. i støtte til spil-projektet, er der stadig et stykke vej til ca. 900.000 kr., som det totale budget lyder på. 
 
Derfor arbejder vi stadig på skaffe midler fra forskellige fonde, og en af mulighederne er Velux Fonden. Fonden har bl.a. en pulje der hedder Frivillighed 60+, der støtter projekter “der kan inkludere og inddrage ældre i indsatser med fokus på fællesskaber, bæredygtighed og lokal sammenhængskraft”. Dét formål passer perfekt til Herning Svæveflyvklub, og især til projektet med at opbygge klubbens nye spil. 
 
Når man ansøger Velux Fonden om penge fra denne pulje, efterspørger fonden forskellige oplysninger om de “særligt aktive voksne 60+”. Det omfatter - ud over navn og alder - bl.a. også en kort beskrivelse af 60+’ernes tidligere og nuværende erhvervsmæssige tilknytning. Der var igen stor opbakningen fra de fremmødte seniorer til at deltage, og vi har nu sendt ansøgningen ind til Velux Fonden med de ønskede oplysninger fra ikke mindre end 9 af de “særligt aktive voksne 60+” som er engagerede i projektet.

14. Februar 2024

Status fase 1 – indkøbt lastbil og noget af materialet til spillet.

Med stor succes har spilgruppen fået en aftale med klubbens seniorer om deltagelse i projektet, hvilket gør at projektet hurtige kan færdiggøres.

Målet er første test af spillet i 2025.