Hvad koster et svæveflyvecertifikat ?

Som elev er du omfattet af et månedligt fastprissystem, som er gældende indtil du har dit certifikat. Det betyder, at du hver måned kender din nøjagtig pris for at blive uddannet, og du kan flyve alle de starter og timer du ønsker, udgifter til instruktør, teoriundervisning, og prøver, samt udgift til certifikatprøve er ligeledes dækket. Så der kommer ingen pris overraskelse.

Udstedelse af lægeattest er ikke omfattet af fastprissystemet – men skal betales særskilt til lægen. Udgiften forventes at være omkring kr. 2500 (du skal kontakte flyvelægen for at få den nøjagtige pris). Såfremt du ønsker at bruge vores motorsvævefly til lidt af din uddannelse, skal dette afregnes særskilt.

Elev Pakke ............................................................................................ Kr. 1000,- / Måned

Derudover kommer betaling af kontingent til Herning Svæveflyveklub.

Basis Kontingent ............................................................................... Kr. 600,- /Måned.
Rabat: Junior / Studierabat ........................................................... Kr. 250,- / Måned

Medlemmer som er under 18 år, eller medlemmer under 30 år, som er tilknyttet en SU berettiget uddannelse eller står i lære.

Sammendrag pr. måned:

Elev pakke ………………………… kr.1000
Kontingent …………………………- 600
I alt pr. måned ………….……… kr. 1.600

Hvis du er junior/studierabat er den samlede pris pr. måned kr. 1.250
Derudover kommer ca. kr. 2500 til lægeerklæring som en engangsudgift.

Efter certifikat – skal du betale kontingent pr. måned som under uddannelse, derudover er der fastprissystem for flyvning i alle klubbens fly for kr. 500 pr. måned.
Du kan også vælge at betale kr. 150 pr. måned, så skal du betale timepris for leje af klubbens fly, dog er vores skolefly og et andet 2-sædet svævefly inkl. i kr. 150,-
Denne mulighed benyttes af piloter der ikke flyver mange timer om året.
Starter skal for begge kategorier afregnes særskilt – kr. 60 pr. start.

Så efter certifikat, kan du højst komme til at betale kr. 1.100 + startafgift om måned, Så også her kender du prisen på forhånd.
Brug af vores motorsvævefly skal betales særskilt jf. vores 2023 takstblad.