Første Introdag

Første Introdag

Første Introdag for nye elever i klubben og der kommer flere introdage.

Her i weekenden blev der afholdt introdage for evt. nye medlemmer.

Resultat – 2 nye elever og 2 der lige skulle hjem og overveje.

Vi er påbegyndt et nyt koncept, hvor vi ser helheder i uddannelsen og ikke kun, at få dem ind i folden.

Det betyder færre henvendelse, men til gengæld, dem som mødte op, havde en langt større forståelse for helheden.

3 introflyvninger er godt givet ud – navnlig den 3. flyvning – hvor spændingen er overstået og evt. kommende medlem opnår en langt større forståelse for, hvordan styrer vi et svævefly og dermed hvad han/hun går ind til.

En stor tak til jer som har forestået PR  - og forslag til rekrutteringen, herunder boostet vores opslag på facebook og instagram.

Også en stor tak til de medlemmer som var mødt op med et vejr som ikke var super – reelt kun til skoling. Jeres deltagelse og ikke mindst jeres positive tilgang til vores sport er guld værd, når vi har intro.

Dette engagement må gerne fortsætte året ud  og der bliver trykt ca. 20 eksemplarer af vores introhæfte., som kommer til at ligge i klubhuset. Udleverer hæftet, hvis du oplever en gæst/besøgende der er interesseret. Husk vi skal så et frø.

/Per Kragsø