Svæveflyver uddannelsen

I Herning Svæveflyveklub tilbyder vi dig en grundig uddannelse i at blive svæveflyvepilot. At flyve svævefly er den reneste form for flyvning. Svæveflyvning er en krævende form for flyvning, for den er afhængig af pilotens forskelligartede kunnen. Ikke bare kunnen i at kunne styre flyet, men når man ingen motor har, er piloten nødt til at kende til naturens luner. Vejret er den afgørende faktor for, om flyvningen bliver en succes. Pilotens evner til at læse og udnytte vejret er afgørende. Svæveflyveuddannelsen i Herning Svæveflyveklub gør dig i stand til at flyve sikkert og i at kunne udnytte fly og vejr.

Svæveflyveuddannelsen foregår i alle landets klubber og er underlagt regler udarbejdet af EASA; et europæisk organ under EU. Uddannelsen er altså ens i alle EU-lande og du kan benytte dit certifikat i de andre EU-lande.

Uddannelsen er bygget op af en praktisk  og en teoretisk del og afsluttes med erhvervelse af SPL (Sailplane Pilot License) – på dansk; et svæveflyvecertifikat.

Den praktiske uddannelse i Herning Svæveflyveklub foregår primært i sommerhalvåret. Hver weekend kan du flyve skoleflyvning. Sæsonen begynder i midten af marts og slutter med udgangen af oktober. Elever kan booke skoling på klubbens hjemmeside. Det at uddanne sig til pilot i Herning Svæveflyveklub betyder, at man både skal lære at flyve og lære de funktioner, der får en svæveflyveklub til at kunne fungere. Begge dele er med til, at man hurtigt kan blive en del af det unikke fællesskab, en klub er. Det betyder, at Herning Svæveflyveklub tilbyder dig et fællesskab og en uddannelse til pilot, og til gengæld kræver vi af dig, at du tager del i arbejdet i klubben. Altså bliver en integreret del af klubbens daglige liv.

Den praktiske del af uddannelsen foregår først på klubbens to-sædede skolefly af typen ASK-21. Et moderne fly lavet i glasfiber, der er godt og godmodigt og giver dig det bedste grundlag for at lære at flyve. Senere lærer du at flyve et en-sædet fly af typen Discus B. Det er dog først, når du er fløjet solo.

Den praktiske uddannelse består af to dele. Først skal du lære at styre flyet, at starte og at lande. Det foregår i det to-sædede fly med en erfaren lærer i bagsædet. Du lærer hurtigt at styre flyet, men det tager længere tid at blive fortrolig med start og især med landingen. Både selve landingen, men også den måde flyet skal flyves ind til landing. Svævefly har ingen motor, og derfor er de dispositioner, piloten laver ind til landing, afgørende. Det vil sige, at du som pilot skal kunne placere dig rigtigt og flyve sikkert ind til pladsen og foretage en sikker landing – hver gang. Når du kan det, og du har fået foretaget et lægecheck hos en flyvelæge, får du lov til at flyve selv, alene – solo.

Den anden del af den praktiske uddannelse foregår delvis på det to-sædede fly og delvis på en-sædet fly. Nu skal din kunnen pudses af; du skal lære at blive oppe i længere tid (flyve termik), du skal lære lidt om strækflyvning, hvor du flyver væk fra flyvepladsen. Når du kan flyve sikkert, både i to-sædet og en-sædet, kan flyve termik og har prøvet at flyve stræk, skal du til en praktisk prøve ved en examiner.

Den teoretiske uddannelse handler om de forskellige forhold, der er omkring det at lære at flyve et svævefly. Derfor skal du lære om vejret, om dig selv og flyvning, om de regler, der er om at flyve, om hvordan et fly kan flyve og hvorfor, om opbygning af flyet og dets instrumenter, om hvordan flyet styres og hvordan man kan udnytte flyet. Du skal også lære at navigere og at kommunikere (tale i radio). I alt består den teoretiske uddannelse af 9 fag. Undervisningen i de teoretiske fag foregår om vinteren; lige nu som en kombination af undervisning i klassen og netbaseret.

Luftfartsret
Menneskelig ydeevne
Meteorologi
Operationelle procedurer
Flyveprincipper
Kommunikation
Flyvningens planlægning og -tilrettelæggelse
Generel viden om luftfartøjer
Navigation

Undervisningen i de teoretiske afsluttes med en prøve i alle fagene. Prøven er multiple choice og er mellem 10 og 20 spørgsmål til fagene, alt afhængig af, hvor vigtige fagene er.

Når den teoretiske del er bestået og du har bestået den praktiske prøve overfor en examiner, får du udstedt dit SPL.

I Herning Svæveflyveklub kan du også gennføre den praktiske svæveflyveuddannelse i et motorsvævefly, TMG (Touring Motor Glider). Som det fremgår af navnet, er den form for flyvning mere i stil med almindelig motorflyvning, hvor man flyver fra et sted til et andet og lader det være flyvningens mål. Her foregår hele den praktiske del på TMG, mens teoridelen er den samme som for den rene svæveflyveuddannelse.

Når du har fået din rene SPL, kan du omskoles til TMG. Ligesom du kan, hvis du er uddannet på TMG, omskoles til ren svæveflyvning.

Som du kan se, er mulighederne mange. Vi glæder os til at byde dig velkommen til en svæveflyveuddannelse i Herning Svæveflyveklub. Og det, uanset om du ønsker at lære at flyve ren svæveflyvning eller at flyve motorsvævefly, TMG. Eller måske endda en kombination af ren svæveflyvning og TMG-flyvning.