Mission og vision

Mission

Herning Svæveflyveklubs virke tager udgangspunkt i følgende mission:

At udbrede, skabe, fastholde og videreudvikle svæveflyvning som en sikker sport, således at klubben vedbliver at være en af Danmarks største og førende klubber med svæveflyveaktivitet i såvel Danmark som udlandet.

Vision

Herning Svæveflyveklub arbejder for at opfylde følge vision:

Herning Svæveflyveklub: Vi vil være bedst på alle områder! 

 • Vi vil have maksimal udnyttelse af vores flymateriel.
 • Vi vil udvikle klubben ved at medlemmerne deltager i et forpligtende samarbejde.
 • At materiellet i klubben har en høj standard og matcher aktuelle og fremtidige behov for at udvikle klubben.
 • At klubben er den bedste indenfor almen svæveflyvning, kunst-, stræk- og konkurrenceflyvning.
 • At klubben skaber de bedste rammer for det sociale liv, herunder også for familier og børn
   

Det vil vi gøre med følgende målsætninger, idet vi vil være det bedste valg, den bedste partner, den bedste udvikler og garant for:

 • At piloterne flyvemæssigt udvikles på alle niveauer, dvs. uanset alder, køn eller niveau.
 • At klubben har et højt uddannelsesniveau for alle kategorier af piloter og anvender og udvikler de bedste undervisningsmetoder.
 • At klubben bliver drevet efter moderne organisatoriske principper med fokus på kommunikation, medindflydelse og samarbejde med eksterne interessenter.
 • At klubben er synlig for omverdenen – ikke mindst lokalt og regionalt.
 • At vi altid arbejder seriøst med rekruttering af nye medlemmer i alle aldersgrupper og fastholdelse af eksisterende medlemmer.
 • At klubbens pladser og bygninger matcher medlemmernes behov. 

Værdier

Klubben udøver sit virke og fastlægger sine strategier ud fra nedenstående værdier.

Herning Svæveflyveklub tilstræber, at vores omgang med andre, vores kommunikation og opgaveløsning er båret af disse seks værdier

Forudsigelighed:

Vi fastlægger vores strategier ud fra vores mission og visioner

Fællesskab:

Vi tager et fælles ansvar for at svæveflyvningen får succes. Vi respekterer forskelligheden og anerkender betydningen af at skabe oplevelser som et team.

Troværdighed:

Vi tager ansvar for at kommunikation og dialog er baseret på gensidig tillid og troværdighed. Vi åbner et hvert samarbejde med forventningen om troværdighed fra alle parter.

Udvikling:

Vi viser viljen og har modet til at gå nye veje for at derigennem at kunne profilere svæveflyvningen. Vi giver og skaber plads til dialog og nye ideer, som kan udvikle svæveflyvningen

Begejstring:

Vi udstråler glæde, positivitet og energi i vores samvær med både konkurrenter, medlemmer, gæster, elever, familie. Vi er ambitiøse, sætter fremtidige mål - og ved at skabe og 'sejre' skaber vi begejstring.

Ansvarlighed:

Vi optræder ansvarligt såvel i luften som på jorden. Vi tager som medlemmer i Herning Svæveflyveklub ansvar for hinanden, os selv, vores familier, gæster, nye medlemmer, materiel mv.

Vedtaget på klubbens bestyrelsesmøde december 2010