Februar er jo måneden hvor alle svæveflyver fornemmer vejret er på rette vej, solen så småt begynder at tage fat igen.

Selvom der stadig er masser af forberedelser i hangaren til sæsonenstart, så er nedtællingen allerede startet hos os alle. 

Forventningsgælden til hvad sæsonen vil byde på - bygges op.

Svæveflyver har altid planner for hvad de gerne vil nå i en kommende sæson - om man planlægninger en lang strækflyvning langs den jyske højderyg eller en hyggetur i TMG'en en sensommer aften langs vestkysten. 

Februar måned er de lange linealerstid!   

/Mogens (25)