45 medlemmer mødtes til en spændende og hyggelig aften, hvor den teoretiske pensum til PFT blev drøftet.

PFT spørgsmålene blev udarbejdet af Anders Møller og Kenneth Pedersen og gav anledning til en del drøftelse – hvad er nu det rigtige?.

Spørgsmålene var målrettet til piloter i Herning og vi kom vidt omkring. Et stort tak til Anders M. og Kenneth.

Men forinden var Knud Møller på banen, med en gennemgang af regler for godkendelse af svævefly og gennemgang af de nye tilretninger,  på vores spil. Konklusionen blev,  at det gav mening, at ”rigtige mænd” og læser manualer.:)

Herefter var Per Kragsø på banen. Nye certifikatregler – træder først i kraft 8. april 2015 – men de nye regler for lægeerklæring kan allerede anvendes nu, dog ikke for instruktører. Men husk at det er nemmere at konverter rettigheder end at få dem efter de nye regler – så mangler du nogle rettigheder – får dem færdiggjort i 2014.

Vi har klubregler som i nogle tilfælde ér mere restriktive end Unionens regler. Baggrunden er alene, at klubben gerne vil understøtte de værdier og holdninger vi har i klubben, med gode synlige rammer, for retning af vores værdier og holdninger.

Udkik og atter udkik er nøgleordet – også set i lyset af vores nye instrumenter. Landing – husk en omhyggelig planlægning – navnlig hvis du flyver med turbo. Vi har også i vores klub set landinger, med forgæves motorstart og i et tilfælde medvindslanding. Derfor i god tid – korrekt disponering.

Alt i alt en rigtig god aften – hvor der også blev tid til at nyde en god kop kaffe og kage.

Per Kragsø