Forberedelsen - det er 75% af en udelanding

 1. Årstidensafgrøder vurderes når du kører på flyvepladsen
 2. Under enhver flyvning fra Skinderholm – betragt udelanding som en positiv mulighed, ikke som det modsatte.
 3. Flyv væk fra glideafstand fra Skinderholm  - også uden turbo – du får en mere rolig og naturlig tilgang til at have udelandings mulighederne liggende i baghovedet.
 4. Husk en udelanding er fuldstændig identisk med en landing på Skinderholm – eneste forskel du kender ikke marken fuldstændigt.
 5. Før start af flyvning se nedenstående ”mentale” skema  -- hvor fit og fight er du til udelanding?
  Udlanding Dit bud Brug af turboD Dit bud
         
         
         

Det mentale omkring udelanding – altså før du flyver hjemmefra

 1. Sæt selv dine egne kriterier ind i nedenstående skema.
 2. Hvor god er du til udelanding? – sæt dine egne kriterier for de valgte farver – og u.a.s om du er grøn/gul/rød – forbered dig altid mentalt – før hver eneste flyvning  på, at din flyvetur kan resulterer i en udelanding.
 3. Og det er slet ikke farligt og ligeså behageligt, som at køre i en rød sportsvogn

Under flyvning

 1. Hele tiden check på – hvorfra kommer vinden/styrke, skal alligevel bruges under strækflyvning
 2. Hvilket terræn flyver jeg henover med højdeændringer og årstidensafgrøder
 3. Vurderer egnede marker løbende under din flyvning og når det bliver aktuelt - vælg en mark i god tid – helst ikke med høje afgrøder og høje træer i indflyvningen, som kræver en særlig procedure.
 4. Flyv hen over marken – for at vurdere om der er forhindringer, herunder under indflyvning/finalen.

Landingen

 1. Almindelig landingsrunde med fokus på vinkel fra medvindsben ind til marken.
 2. Vinklen er din højdemåler og aldrig ryggen til landingspladsen.
 3. Land så kort som muligt. Brems når flyet har sat sig, du kan risikerer at vingen samler sten op. Bedre at lægge vingen ovenpå, end at køre ind i ting.

Og et super godt råd, hvis du er i tvivl om du er god nok til at træffe de rigtige beslutninger – tag en instruktør med i TMG og træn udvælgelse af marker.