Velkommen til den digitale verden 2021.

Man må sige, at når vi er nedlukket i Svæveflyveklubben – så er vi nedlukket.

Men i verden udenfor svæveflyveklubben – er det fysiske fremmøde erstattet af digitale løsninger.

Så enkelt er det heldigvis ikke for Svæveflyvning – for intet digitalmedie kan erstatte flyvning, reparationer af fly og jordmateriel, socialsamvær før og efter flyvning.

Men alt det kluborganisatoriske – vidensdeling – læring ……

Erfaringer og den digitaleudvikling viser, at f.eks. teams er et superværktøj. Det er langt mere effektiv mødeform, når de digitale spilleregler følges som – møder af Maks en times varighed – større forberedelser af mødelederen – mulighed for aktiv deltagelse fra mødedeltager mv.  – og ikke mindst sparet transport.

Og endelig er fakta – at 80% af vores opfattelse kommer fra synet – det er unik for de digitale løsninger.

Hvad kan vi i dag digitalt? – og bemærk der udvikles som aldrig før – så hvad kan vi i morgen?

 1. Kræver reelt kun en mailadresse for at deltage – og selvfølgelig en pcer😊
 2. Skærm kan deles – således at alle ser det samme billede
 3. Styring med at hæve hånden når du vil tale.
 4. Chat funktionen er unik – således at alle kan komme til orde.
 5. På forhånd kan deltagerne opdeles i grupper – som kan aktiveres af mødelederen.
 6. Der kan vises korte film
 7. Tavlefunktionen kan bruges – således at mødelederen kan skrive på ”tavlen” – som i gamle dage.
 8.  og selvfølgelig andet som jeg endnu ikke har oplevet.

Mit skriv er en opfordring til, at vi også her i Herning Svæveflyveklub begynder at komme ind i den digitale tidsalder.

Jeg vil gerne ligge ud – og har derfor foreslået Kurt Thybo følgende:

Torsdagsbriefing kl. 19.30 til kl. 20.00.

Åben tilmelding – hvilket betyder at hvis du er interesseret sender du en accept en gang, med din mailadresse. Herefter bliver du hver gang indkaldt og det er selvfølgelig frivilligt hvilke dage du vil deltage.

Dagsorden:

 1. Gennemgang af forventet flyvevejr – fredag – lørdag og søndag
 2. Forslag til eventuelle strækopgaver.
 3. Vil der blive fløjet fredag?
 4. En gennemgang af bookede fly - giver dette mulighed for at flyve om eftermiddagen?
 5. Oplysninger om aktiviteter – som kunstflyvning – det glemmer du aldrig, osv.
 6. Status på skoling – er der mulighed for omskoling mv.
 7. Eventuelle sociale initiativer – det kunne være fællesspisning om fredagen….


Til info kan jeg oplyse, at vi i DSvU´s Sikkerhedsudvalg har udarbejdet en video, svarende til de gamle PFT spørgsmål – som skal bruges af jer – så fremtiden er nået til Herning Svæveflyveklub.

Som inspiration:😊

  Per Kragsø