TANTE KAREN POKALEN (Karen Bertelsen)

Uddeles for årets bedste 100-199 km FAI trekantflyvning.

Opgaver udføres efter nedenstående ”fælles regler for de tre trekantpokaler” suppleret af følgende:

Alle ben skal være større end 28% af den samlede distance.

Det er ikke tilladt at lave afgang på et ben mellem to vendepunkter. 

SVEND & MARYS POKAL (Mary og Svend Michaelsen)

Uddeles for årets bedste 200-299 km FAI trekantflyvning.

Opgaver udføres efter nedenstående ”fælles regler for de tre trekantpokaler” suppleret af følgende:

Alle ben skal være større end 28% af den samlede distance.

Det er tilladt at lave afgang på et ben mellem to vendepunkter.

POKALEN FOR BEDSTE TREKANTFLYVNING (Ørum Pedersen)

Uddeles for årets bedste trekantflyvning på minimum 250 km.

Opgaver udføres efter nedenstående ”FÆLLES REGLER FOR DE TRE TREKANTPOKALER” suppleret af følgende:

28% reglen behøver ikke at være opfyldt. Men korteste ben skal være mindst 70 km (svarer til 28% på en 250 km trekant), og trekantens højde skal være mindst 25 km. Se illustration.

Det er tilladt at lave afgang på et ben mellem to vendepunkter.

 

FÆLLES REGLER FOR DE TRE TREKANTPOKALER

Benyttes til følgende pokaler:

Tante Karen pokalen.

Svend & Marys pokal.

Pokalen for bedste trekantflyvning.

Start - men ikke nødvendigvis afgang på opgaver skal ske fra Skinderholm.

Beskrivelse af startlinie, vendepunktssektor og ankomstline/-ring er som beskrevet i ”start- og vendepunktsregler” for nationale konkurrencer i Unionshåndbogen (Gruppe 737). 

Hjemtærskling til en 3 km ankomstring vil blive godkendt. Dog fratrækkes distancen 3 km (men f.eks. vil en 202,8 km trekant stadig blive kaldt ved dette, selvom der til alle beregninger bruges 199,8 km).

Krav til dokumentation og indberetning er som beskrevet i konkurrencereglerne for Termik-Ligaen under punkt 6.3. Dokumentation sendes hurtigst muligt til formanden for klubbens strækflyvningsudvalg, eller en af denne udpeget repræsentant.

Flyves opgaven på tosædet fly, tildeles pokalen begge piloter.

Pointberegning, se næste side...

 

 

 

Pointberegning

Pointberegningsformlen sidestiller en god præstation på en kort opgave med en tilsvarende god præstation på en længere opgave (eller omvendt).

Der indgår ligeledes et handicapsystem, idet der lægges vægt på pilotens og ikke flyets præstationer.

                 Pointberegningsformel: P = (0,012D + 10)V/H, hvor

                 D = officiel distance i km.

                 V = gennemsnitshastighed i km/t (V = D/t, hvor t er flyvetiden på opgaven i timer og centitimer).

                          Flyvetiden skal korrigeres for eventuel afgangshøjde over 1000m. 

                          Der tildeles et tidstillæg på ét minut pr. påbegyndt 100m over 1000m udtærsklingshøjde.        

                H = handicapværdien (DAeC indexliste gældende ved sæsonstart).                                       

Handicapliste (fra DAeC indexliste 2017):

ASH 31Mi/21m                                                                                    1,21

ASG 29/18m                                                                                         1,19

Ventus 2c/18m, Ventus 2cxT/18m                                                        1,18

ASG 29/15m, Ventus 2c/cx/15m, Discus 2c/18m, Arcus T                 1,14

ASW 20/16,6m                                                                                     1,12

Duo Discus, ASW 20                                                                           1,10

DG-400/17m                                                                                         1,09

Discus 2a/b                                                                                           1,08

Discus                                                                                                   1,07

PIK-20                                                                                                  1,04

LS1-f                                                                                                     1,00

Twin III                                                                                                 0,97

ASK 21                                                                                                 0,92

Pilatus B4                                                                                              0,86

Dimona                                                                                                 0,68

Grunau Baby                                                                                         0,54

POKALEN FOR KLUBMESTERSKAB (Benny Ørum)

Regler for flyvninger, dokumentation, indberetning, pointberegning og samlet resultat er som beskrevet i konkurrencereglerne for Termik-Ligaen under punkterne 6, 7 og 9 suppleret af følgende:

Start - men ikke nødvendigvis afgang på opgaver skal ske fra Skinderholm.

Ved beregning af det samlede resultat er der ingen begrænsning for, på hvilket tidspunkt af sæsonen (midt marts til slut oktober) de tællende flyvninger skal være udført.

Ved pointlighed medtages et resultat ekstra.

På officielle flyvedage med vejrmæssig mulighed for strækflyvning vil vagthavende instruktør(er) tilstræbe, at der udskrives en lille klubopgave på mellem 70 og 140km beregnet på urutinerede strækpiloter.

KILOMETER CUP

Deltagere er piloter, som er placeret i grupperne B eller C i Termik-Ligaen.

Uddeles for det højeste sammenlagte antal km på pilotens 10 længste strækopgaver i sæsonen indberettet til Termik-Ligaen.

POKALEN FOR VARIGHED & HØJDEVINDING

Uddeles til den pilot med maksimum 150 timer ved sæsonstart, som i årets løb har udført og indberettet den bedste flyvning jævnfør Termik-Ligaens pointformel for varighed & højdevinding.

VARIGHEDSPOKALEN (Lund Jensen)

Uddeles for årets længste varighed på en flyvning med start fra Skinderholm.

Flyvningen skal foregå i ensædet svævefly - eller tosædet fløjet solo.

Hvis præstationen ikke er foretaget på en flyvning indberettet til nogen anden klubpokal, meddeles præstationen til formanden for klubbens strækflyvningsudvalg, som checker dokumentation i form af GPS-log.

FIRKANT-POKALEN (Partner Revision)

Deltagere er piloter med maksimum 150 timer ved sæsonstart. Også piloter, der har fløjet mindre end 15 timer i den foregående sæson kan deltage.

Uddeles for årets bedste flyvning på 95,4 km opgaven:

Skinderholm Hangar (042)

Arnborg Hangar (097)

Hammer Hangar (106)

Christianshede Klubhus (220)

Skinderholm Hangar (042)

Eller med samme vendepunkter deklareret i omvendt rækkefølge.

Flyvninger skal foregå på ensædet svævefly eller tosædet fløjet solo.

Regler for flyvninger, dokumentation, indberetning og pointberegning er som beskrevet i konkurrencereglerne for Termik-Ligaen under punkterne 6 og 7.

AVIATOR-POKALEN

Pokalen befinder sig enten på Skinderholm eller Aars Flyveplads, der er hjemsted for Aviator, Aalborg Svæveflyveklub.

Pokalen kan hentes af en pilot fra den klub, der for øjeblikket ikke har pokalen i hus.

Eneste betingelse er at flyve op og hente pokalen. Distancen er 77-78 km.

LEMVIG-POKALEN (Lars Nørgaard)

Pokalen befinder sig enten på Skinderholm eller Lemvig Flyveplads beliggende knapt 4 km syd for Lemvig by.

Pokalen kan hentes af en pilot fra den klub, der for øjeblikket ikke har pokalen i hus.

Piloten (fartøjschefen i tilfælde af tosædet fly), der henter pokalen hjem har ret til at ingravere årstal, navn og flytype i pokalen. (Eksempel:  1997   Lars Nørgaard    Pilatus B4)

Eneste betingelse er at flyve op og hente pokalen. Distancen er ca. 57 km - altså udmærket til for eksempel et sølvstræk.