Herning Svæveflyveklub - pokaler nu og gennem tiderne...

Dette er et forsøg på at beskrive Herning Svæveflyveklubs pokaler, og samle og opdatere årenes bedste præstationer i klubkonkurrencen... Ikke en helt let opgave, især når det drejer sig om de tre trekantspokaler, da reglerne har ændret sig lidt igennem tiderne, så betingelserne har ikke været helt ens for alle; men listerne kan alligevel sagtens bruges til lidt sjov sammenligning årene imellem...

Noget nyt, som ikke kom de tidlige opgaver til gode, er muligheden for nøjagtige opgaveopmålinger, som i dag er naturlig vha. programmer som f.eks. SeeYou (der oven i købet også har haft rettelser undervejs!;). Kort og millimetermålet fra gamle dage var relativt unøjagtigt, så hvor det har været muligt at få oplysninger om de ældre opgavers nøjagtige vendepunkter og flyvetid, er opgavernes længde og hastighed rettet ind efter nutidens teknologi.

For at kunne sammenligne præstationerne indenfor de enkelte trekantspokaler, men også pokalerne imellem, er der også udregnet points efter vores trekantflyvnings-pointformel... Der er derfor bl.a. indregnet handicap på flyene, så gamle Std. Libeller også har en chance mod moderne 18-meter racere! Også ret interessant!

Trekantspokalerne...

Oprindeligt blev 100 og 200 km trekantspokalerne simpelthen uddelt til den pilot, der havde gennemfløjet opgaven med den største hastighed. Der blev altså ikke taget hensyn til flytypen eller fløjet distance. 

Når det gjaldt pokalen for bedste trekant, havde man en simpel formel for fløjet distance og hastighed; men der var heller ikke her taget hensyn til flytypen; måske også fordi der op til begyndelsen af 1980’erne ikke var den store forskel på topflyenes præstationer (der blev fløjet meget med Std. Cirrus’er, Std. Libeller, Jantarer og Astir). 

Men, så kom der fly med hængsler og store spændvidder - alligevel tog det MANGE år før handicapindekset vandt indpas til trekantspokalerne, så det ER sket, at en langøret har snuppet en pokal, som måske snarere skulle være tilfaldet et fly af mindre dimensioner...

Alt sammen blev ændret i 1994, hvor pointberegningsformelen inkl. handicapfaktor blev indført for klubmesterskabet og alle trekantspokaler.

Pointberegningsformlen og handicapindeks har ændret sig en smule gennem årene; men som et forsøg er beregningerne i de efterfølgende lister lavet efter vores nuværende pointberegningsformel, der har været i brug i de seneste ca. 20 år...

Udtærsklingshøjden...

En faktor, der dog gør sammenligningerne lidt ’tricky’, også meget mere end små nuancer i opgavedistancerne, er udtærsklingshøjden... Problemet er ikke så meget reglerne, men mere spørgsmålet: ER der blevet korrigeret for udtærsklingshøjde over 1000 meter? Påstanden er, at det er der ikke i alle tilfælde! Men listerne står som de står, og én ting er sikkert: Fra og med sæson 2014 er der igen ekstrem fokus på udtærsklingshøjden!;)

Der er intet problem til og med 1999, hvor maksimal udtærsklingshøjde var sat til 1000 meter. Men fra år 2000 var der fri udtærsklingshøjde; hvor der blev kompenseret med ét minuts straftillæg for hver påbegyndt 100 meter over 1000 meter. Grunden til, at fri udtærsklingshøjde blev indført, var sikkert introduktionen af Termik-Ligaen, hvor der netop er fri udtærsklingshøjde. For at bibeholde en fair klubkonkurrence tilføjede vi dog reglen om straftillægget.

Så til den mest debatterede ændring til udtærsklingshøjden! I 2005 ændredes reglerne for udtærsklingen, så den stadig kunne foregå i fri højde; men højdetabet måtte maks. være 1000 meter... Altså kunne man f.eks. starte ud i 2000 meters højde, og så bare sørge for at være hjemme i mindst 1000 meter, ellers tildeltes ét minuts straftillæg for hver påbegyndt 100 meter som højdetabet oversteg 1000 meter! 

Umiddelbart lyder det jo tilforladeligt - og reglen stemmer overens med rekordreglerne – MEN, det gav en meget skævvredet klubkonkurrence, hvor piloterne der var heldig at have fly på årets gode dag også ville løbe med pokalerne. Fra f.eks. 2000 meters afgangshøjde har man jo mindst 12-1300 meters arbejdshøjde på første glid, og dermed optimale betingelser for at komme godt i gang med opgaven, OG så havde man jo en dejlig buffer på slutglidet! Kom man under 1000 meter, ja, så kunne man bare tage lidt strafminutter; man ramte jo ikke jorden!

Heldigvis er vi nu tilbage til, at udtærsklingen til vores trekantspokaler skal foregå i maks. 1000 meter med ét minuts tidstillæg for hver påbegyndt 100 meter højere end dette... Rigtig fair, når vi skal sammenligne over en sæson, eller flere år imellem!

Vendepunkterne...

Der var i 2000 også en ændring mht. vendepunkterne... GPS-loggeren var for alvor på banen; men ikke alle havde dem - især ikke klubflyene. Så for at give alle lige betingelser ville opgaver, hvor vendepunkter ikke blev vendt i den ’gamle’ FAI-vendepunktssektor (osten); men ’kun’ i ’beercan’en’, blive fratrukket én km pr, beercan-vending fra opgavens distance. Denne regel er fra og med sæson 2014, og indførelsen af GPS-logger i alle klubfly, slettet.

Klubmesterskabet...

Til klubmesterskabet skulle man i sin tid flyve NETOP dagens opgave, og dette sammenholdt med manglende dokumentation gjorde, at der i begyndelsen var flere år, hvor pokalen ikke blev uddelt...

Man benyttede samme pointformel som til bedste trekant, men til klubmesterskabet var der indregnet handicapværdier! Der var ingen specifikke regler for opgavetypen, dog skulle distancen være mindst 100 km.

Med introduktionen af Termik-Ligaen omkring år 2000 blev reglerne for klubmesterskabet, ja faktisk for alle pokaler bortset fra trekantspokalerne, lavet om, så opgaver og points tages direkte fra Termik-Ligaen... I øvrigt betyder det jo også, at der til disse pokaler er fri udtærsklingshøjde!;)

Generelt...

Det blev i år 2000 præciseret, at start - men ikke nødvendigvis afgang på opgaver, man ønsker medtaget til Herning Svæveflyveklubs pokaler - skal ske fra Skinderholm.

Pokalen for Klubmesterskabet

Skænket af Benny Ørum Pedersen i forbindelse med indvielsen af svæveflyvecentret den 27. april 1974.

Reglerne for flyvninger er beskrevet i konkurrencereglerne for Termik-Ligaen. Ved beregning af det samlede resultat er der ikke begrænsning for, på hvilket tidspunkt af sæsonen (midt marts-udgangen af oktober) de tællende flyvninger skal være udført.

Ved pointberegningen medtages de tre bedste flyvninger pr. pilot. Ved pointlighed medtages et ekstra resultat.

På officielle flyvedage med vejrmæssig mulighed for strækflyvning vil vagthavende instruktør(er) tilstræbe, at der udskrives en lille klubopgave på mellem 70 og 140 km beregnet på urutinerede strækpiloter; men alle dokumenterede opgaver tæller til pokalen.

1. pokal: 1974-1992.  2. pokal: 1993-2004.  3. pokal: 2005-

     År                  Pilot

1974               Kristian S. Hansen

1977               Kai Fredsø Pedersen

1980               Kristian S. Hansen

1981               Jens Kampmann

1982               Knud Møller Andersen

1983               Kai Fredsø Pedersen

1984               Kai Fredsø Pedersen

1985               Lars B. Christensen

1987               Kristian S. Hansen

1988               Palle Nørholm

1989               Kristian S. Hansen

1990               Palle Nørholm

1991               Ole Korsholm

1992               Ole Korsholm

1993               Knud Møller Andersen

1994               Knud Møller Andersen

1995               Poul R. Kristensen

1996               Knud Møller Andersen

1997               Birgitte Ørskov

1998               Birgitte Ørskov

1999               Knud Møller Andersen

2000               Poul R. Kristensen

2001               Knud Møller Andersen

2002               Flemming Schneider

2003               Mogens Hoelgaard

2004               Knud Møller Andersen

2005               Niels Chr. Olesen

2006               Knud Møller Andersen

2007               Niels Chr. Olesen

2008               Kim H. Jensen

2009               Thomas Laugesen

2010               Helmuth Egsgaard

2011               Rasmus Ørskov

2012               Rasmus Ørskov

2013               Mogens Hoelgaard

2014               Knud Møller Andersen

2015               Peter Fischer Jensen

2016               Knud Møller Andersen

 

”Tante Karen” - Bedste 100 km trekant      

Skænket klubben af Karen Bertelsen i forbindelse med Herning Svæveflyveklubs 25 års jubilæum i 1970. ”Tante Karen” var tidligere flyvepladsleder på Herning Flyveplads.                         

Oprindeligt uddelt for 102,1 km opgaven: Skinderholm - Rørbæk Sø, campingpladsen - Ilderhøj-krydset (T-kryds) 3,5 km syd for Sdr. Felding - Skinderholm. Omløbsretningen var fri.

Senere (1982) blev kravet en vilkårlig 100-110 km FAI trekantsflyvning med udtærskling i 1000 meters højde.

I 1996 ændredes reglerne, så en FAI-trekant på alt mellem 100 og 199 km tæller til pokalen.

1. pokal: 1970-1981.  2. pokal: 1982-1990.  3. pokal: 1991-                     

     År                  Pilot                                                 Flytype                               Distance               Hastighed       Points

1972              Hans Erik Skovbjerg                                                                     102,1 km                47,9 km/t

1974              Kristian S. Hansen                                                                        102,1 km                61,4 km/t

1975              Anders Mølgaard                                                                          102,1 km                57,4 km/t

1976              Anders Mølgaard                              Std. Libelle                          102,1 km                99,6 km/t           1141

1977              Anders Mølgaard                              Std. Libelle                          102,1 km                86,3 km/t             989

1978              Kristian S. Hansen                            Std. Cirrus                           102,1 km                99,6 km/t           1141

1979              Kai Fredsø Pedersen                         Std. Libelle                          102,1 km                76,8 km/t             879

1980              Mogens A. Nielsen                           Std. Cirrus                           102,1 km                81,0 km/t             918

1981              Søren Kampmann                              LS-3a                                   102,1 km              105,3 km/t           1104

1982              Knud Møller Andersen                     Std. Libelle                          101,0 km              100,0 km/t           1144

1983              Søren Kampmann                              LS-3a                                   101,0 km              109,8 km/t           1151

1984              Kai Fredsø Pedersen                         ASW-20/16,6m                   101,0 km              121,7 km/t           1218

1985              Lars B. Christensen                           Std. Cirrus                           101,0 km                64,7 km/t             733

1986              Ole Korsholm                                    Std. Cirrus                           102,6 km                82,1 km/t            931

1987              Ole Korsholm                                    Discus b                              103,7 km              123,5 km/t           1298

1988              Søren Kampmann                              ASW-20 C/16,6m               103,3 km              114,8 km/t           1152

1989              Kristian S. Hansen                            Ventus C /17,6m                 104,2 km              128,6 km/t           1258

1990              Jens Kampmann                                ASW-20 C/16,6m               104,2 km              106,3 km/t           1068

1990              Ole Korsholm                                    Ventus C/17,6m                  103,7 km              105,8 km/t           1035

1991              Ole Stamp                                         Nimbus-3/24,5m                 110,3 km              126,8 km/t           1186

1992              Ole Stamp                                         Nimbus-3/24,5m                               ?              122,3 km/t                 ?

1993              Ole Korsholm                                    Ventus C/15m                     104,2 km              113,3 km/t           1159

1994              Jens Kampmann                                ASW-20 C/16,6m               101,8 km              106,0 km/t           1062

1995              Ole Korsholm                                    Discus b                              104,2 km              107,4 km/t           1129

1996              Knud Møller Andersen                     Ventus C/17,6m                  101,1 km              123,3 km/t           1202

1997              Jens Kampmann                                ASW-20 C/16,6m               103,4 km              118,9 km/t           1193

1998              H. Egsgaard/J.P. Jensen                    Duo Discus                         106,5 km                97,0 km/t             995

1999              Morten Juul Christensen                   LS8a                                    124,3 km              102,3 km/t           1089

2000              Peter M. Lorentzen                            Cirrus 75                             104,3 km               86,9 km/t             988

2001              Poul Richard Kristensen                    Discus 2b                            111,7 km               98,1 km/t           1030

2002              K.M. Andersen/M. Jensen                Duo Discus                         103,9 km              102,1 km/t           1044

2003              H. Egsgaard/P.M. Lorentzen             Duo Discus                         100,1 km              111,8 km/t           1138

2004              Ole Korsholm                                    Discus b                              103,9 km               85,3 km/t             896

2005              Jens Kampmann                                Ventus 2cT/18m                  103,9 km              104,5 km/t             996

2006              Knud Møller Andersen                     Ventus 2cT/18m                  110,3 km              117,3 km/t           1126

2007              N. C. Olesen/L. P. Larsen                 Duo Discus T                      110,3 km              103,5 km/t           1065

2008              Knud Møller Andersen                     Ventus 2cT/18m                  102,2 km              119,2 km/t           1134

2009              Ole Korsholm                                    Discus 2b                            154,8 km                99,3 km/t           1090

2010              Mogens Jensen/Allan Lassen            Duo Discus                         135,2 km              105,1 km/t           1110

2011              Helmuth Egsgaard                             ASG-29E/15m                    103,7 km              127,1 km/t           1201

2012              Mogens Jensen/Allan Lassen            Duo Discus T                      103,7 km              111,5 km/t           1140

2013              Mogens Hoelgaard                            Duo Discus T                      101,7 km              120,8 km/t           1232

2014              Ole Korsholm                                    Discus 2b                            112,1 km              106,2 km/t           1116

2015              Ole Korsholm                                    Discus 2b                            113,4 km              104,2 km/t           1096

2016              Ole Korsholm                                    ASH 31Mi/21m                  134,9 km              129,8 km/t           1246

 

”Svend & Marys” - Bedste 200 km trekant  

Skænket klubben af Svend og Mary Michaelsen i forbindelse med indvielsen af Herning Svæveflyveklubs nye center den 27. april 1974 (Pladsen flyttede fra syd til nord!;). 

Svend Michaelsen var en af dansk svæveflyvnings pionerer og var med til at starte Herning Svæveflyveklub i 1944/45. Han var æresmedlem og deltog i alle Danmarksmesterskaber for Herning i perioden 1959 til 1972. Han lagde ud i netop den Mü-13d, som DaSK har færdigrenoveret i 2014, og fløj de sidste mange år i sin Vasama. Svend døde i 1998 i en alder af 83 år.

Pokalen er oprindeligt blevet uddelt for 209,5 km opgaven: Skinderholm - Hovedvejskrydset A10xA16 vest for Randers - Hedensted, hvor A10 krydses af jernbanen - Skinderholm.

I 1981 ændredes opgaven til: Skinderholm - Langå, jernbane-Y - Jernbaneviadukt SØ for Farre - Vildbjerg st. - Skinderholm, altså en 204,8 km ’FAI trekant’ med start på ben! 

Fra 1985 var kravet en 200-220 km FAI trekantsflyvning med udtærskling i 1000 meters højde, og det var stadig tilladt at starte på et ben mellem to vendepunkter, og langt de fleste fløj den gode gamle opgave!

I 1996 ændredes reglerne, så en FAI-trekant på alt mellem 200 og 299 km tæller til pokalen. Der må ikke længere startes på et ben.

I 2017 ændres reglerne endnu en gang, så det igen er tilladt at starte på et ben mellem to vendepunkter. Man havde i løbet af de seneste sæsoner erfaret, at lokale vejrforhold ofte gjorde det umuligt at flyve en 200 km FAI med udtærskling over Skinderholm. Derfor prøver man igen med at give mulighed for start på ben (over Skinderholm).

Den tredje ”Svend & Marys” pokal er desværre forsvundet et eller andet sted mellem 2010-2014..!? Vi har ført ’vinder statistikken’; men pokalen er pist væk, og en ny måtte indkøbes til uddeling i 2016... Synd og skam, at historien på denne måde misligholdes... 

1. pokal: 1974-1990.  2. pokal: 1991-2003.  3. pokal: 2004-?  4. pokal: 2016-

     År                 Pilot                                                  Flytype                              Distance               Hastighed       Points

1977              Kristian S. Hansen                            Std. Cirrus                           209,5 km                81,1 km/t           1025

1979              Anders Mølgaard                              Std. Libelle                          209,5 km                73,4 km/t             900

1981              Helmuth Egsgaard                             Jantar Std.                            204,8 km                83,9 km/t           1045

1981              Kristian S. Hansen                            Std. Cirrus                           204,8 km                83,9 km/t           1056

1984              Henrik E. Andersen                          Std. Libelle                          204,8 km               70,0 km/t             890

1986              Kristian S. Hansen                            Discus b                              204,8 km                71,4 km/t             831

1987              Kristian S. Hansen                            Discus b                              204,8 km              101,4 km/t           1181

1988              Anders Mølgaard                              ASW-20                              204,8 km                91,0 km/t           1031

1989              Kristian S. Hansen                            Ventus C/17,6m                  204,8 km              108,9 km/t           1180

1990              Søren Kampmann                              ASW-20C/16,6m                204,8 km                93,5 km/t           1040

1991              Ole Stamp                                         Nimbus 3/24,5m                  204,8 km              110,1 km/t           1134

1993              Knud Møller Andersen                     Ventus C/17,6m                  204,8 km              101,4 km/t           1098

1994              Helmuth Egsgaard                             LS3a                                    204,8 km              102,4 km/t           1192

1995              Knud Møller Andersen                     Ventus C /17,6m                 201,0 km              110,4 km/t           1192

1996              K.M. Andersen/O. Hillersborg         Duo Discus                         204,0 km              105,5 km/t           1194

1997              Poul Richard Kristensen                    Ventus B/16,6m                  210,0 km                98,6 km/t           1092

1999              Knud Møller Andersen                     Ventus C /15m                    203,2 km              106,5 km/t           1204

2001              C. Skov/M. Hoelgaard                      Duo Discus                         210,8 km              115,9 km/t           1320

2002              Uffe Edslev                                       LS8                                      205,3 km                99,5 km/t           1148

2003              Jens Kampmann                                Ventus 2cT/18m                  206,0 km                77,2 km/t             816

2004              Uffe Edslev                                       LS8                                      214,9 km                97,7 km/t           1138

2006              Knud Møller Andersen                     Ventus 2cT/18m                  211,4 km              104,0 km/t           1105

2007              Niels Erik Skærlund                          Discus b                              202,2 km                83,2 km/t             966

2008              Kristian S. Hansen                            Ventus 2cT/18m                  210,3 km              120,7 km/t           1281

2009              Knud Møller Andersen                     Ventus 2cT/18m                  210,3 km              103,3 km/t           1096

2010              Helmuth Egsgaard                             ASG 29E/18m                     210,3 km              111,1 km/t           1169

2011              Arne Boye-Møller                             Ventus 2cxT/18m                214,7 km                81,7 km/t             871

2014              Ole Korsholm                                    Discus b                              210,3 km                89,5 km/t           1048

2015              Thomas Laugesen                             Discus 2a                             202,8 km              104,8 km/t           1207

2016              Kenneth Petersen                               ASH 31Mi/21m                  212,3 km              104,4 km/t           1082

 

Pokalen for bedste trekantsflyvning

Skænket klubben af Ørum Pedersen, Herning i 1961.

Uddeles for årets bedste trekantflyvning. Reglerne for uddeling har ændret sig gennem årene, og indtil 1989 tildeltes den til trekantopgaven med højest hastighed eller flest points uanset distancen. Fra og med 1990 har opgavens længde skulle være mindst 250 km.

Reglerne mht. afgangshøjde og vendepunktspassage har løbende ændret sig ligesom for 100 og 200 km trekantspokalerne.

Pokalen uddeles altså for årets bedste trekantflyvning på minimum 250km, hvor 28% reglen dog ikke behøver at være opfyldt. Det er tilladt at lave afgang på et ben mellem to vendepunkter.

Efter sæson 2016 har vi fundet det nødvendigt at koble et par ekstra betingelser på pokalen, nemlig:

Korteste ben skal være mindst 70 km (svarer til 28% på en 250 km trekant), og trekantens højde skal være mindst 25 km. Se illustration.

 

1. pokal: 1961-1979.  2. pokal: 1980-1993.  3. pokal: 1994-2000.  4. pokal: 2001-

     År                    Pilot                                               Flytype                                  Distance                Hastighed      Points

     1961               Carsten Thomasen                                                                            205 km

     1963               S. Aa. Sørensen/P.Andersen                                                            232 km

     1965               Svend Michaelsen                                                                            105 km

     1966               Jens-Ove Ternholt                                                                            226 km

     1967               Svend Michaelsen                                                                            203 km

     1968               Henning M. Nielsen                                                                         226 km

     1970               Ove Sørensen                                                                                   105 km                81,8 km/t

     1971               Svend Michaelsen                                                                            306 km                54,0 km/t

     1972               Svend Michaelsen                                                                            203 km                57,7 km/t

     1973               Børge O. Hansen                                                                              160 km                53,0 km/t

     1976               Anders Mølgaard                              Std. Libelle                             507 km                              ?

     1977               Anders Mølgaard                              Std. Libelle                             315 km                82,2 km/t           1156

     1978               Niels Erik Skærlund                          Std. Cirrus                              525 km                64,0 km/t           1054

     1979               Kristian S. Hansen                            Std. Cirrus                              100 km                93,0 km/t           1052

     1980               Kristian S. Hansen                            Std. Cirrus                              100 km                94,3 km/t           1067

     1981               Kai Fredsø Pedersen                         Std. Libelle                             512 km                65,6 km/t           1081

     1982               Knud Møller Andersen                     Std. Libelle                          101,0 km              100,0 km/t           1144

     1983               Søren Kampmann                              LS-3a                                   101,0 km              109,9 km/t           1151

     1984               Kai Fredsø Pedersen                         ASW-20L/16,6m                 101,0 km              121,7 km/t           1218

     1985               Jens B. Mortensen                            Std. Cirrus                           123,5 km                79,7 km/t             924

     1986               Knud Møller Andersen                     ASW-20L/15m                    159,0 km              101,5 km/t           1099

     1987               Ole Korsholm                                    Discus b                              103,7 km              123,5 km/t           1298

     1988               Søren Kampmann                              ASW-20C/16,6m                103,3 km              114,8 km/t           1152

     1989               Kristian S. Hansen                            Ventus C/17,6m                  104,2 km              128,6 km/t           1258       

     1990               Palle Nørholm                                   DG-300                               337,8 km                78,6 km/t           1062       

     1993               Ole Stamp                                         Nimbus-3/24,5m                 312,6 km              105,6 km/t           1200

     1994               Knud Møller Andersen                     Ventus C/17,6m                  301,0 km              107,3 km/t           1270

     1995               Kristian S. Hansen                            Ventus C/17,6m                  311,0 km              114,3 km/t           1365

     1996               Dan Møller Andersen                       DG-101G                            305,0 km                85,2 km/t           1164

     1997               D. M. Andersen/Agnes Jensen         Duo Discus                         306,0 km              100,0 km/t           1243

     2000               Kurt Thybo/H. Egsgaard                   Duo Discus                         284,2 km                84,2 km/t           1027

     2001               Ole Korsholm                                    Discus 2b                            312,6 km                97,4 km/t           1240

     2002               Poul R. Kristensen                            Discus 2bT                          310,7 km                83,4 km/t           1060

     2003               Peter M. Lorentzen                            LS8/15m                              301,7 km                96,8 km/t           1221

     2005               O. L. Chr./K. M. Andersen               Duo Discus                         312,8 km                93,4 km/t           1168

     2006               Knud Møller Andersen                     Ventus 2cT/18m                  303,9 km                98,9 km/t           1144

     2008               Ole Korsholm                                    Discus 2b                            302,0 km                85,3 km/t           1076

     2010               Helmuth Egsgaard                             ASG-29E/18m                    301,4 km              111,2 km/t           1272

     2011               Knud Møller Andersen                     Ventus 2cT/18m                  305,5 km                83,7 km/t             969

     2012               Arne Boye-Møller                             Ventus 2cxT/18m                304,5 km              104,8 km/t           1213

     2013               Kristian S. Hansen                            Ventus 2cT/18m                  305,1 km                82,1 km/t             950

     2015               Peter Fischer Jensen                          Discus 2cT/18m                  503,2 km                80,0 km/t           1125

     2016               Knud Møller Andersen                     Ventus 2cT/18m                  657,4 km                89,7 km/t           1360

 

Top 25 - de bedste trekanter           

En sammenligning af de bedste trekanter fløjet til 100 km, 200 km og Bedste Trekant pokalerne. Ikke alle men langt, langt de fleste er FAI-trekanter...

     År                   Pilot                                                 Flytype                               Distance              Hastighed        Points

     1995               Kristian S. Hansen                            Ventus C/17,6m                  311,0 km              114,3 km/t           1365

     2016               Knud Møller Andersen                     Ventus 2cT/18m                  657,4 km                89,7 km/t           1360

     2001               C. Skov/M. Hoelgaard                      Duo Discus                         210,8 km              115,9 km/t           1320

     1987               Ole Korsholm                                    Discus b                              103,7 km              123,5 km/t           1298

     2008               Kristian S. Hansen                            Ventus 2cT/18m                  210,3 km              120,7 km/t           1281

     2010               Helmuth Egsgaard                             ASG-29E/18m                    301,4 km              111,2 km/t           1272

     1994               Knud Møller Andersen                     Ventus C/17,6m                  301,0 km              107,3 km/t           1270

     1989               Kristian S. Hansen                            Ventus C/17,6m                  104,2 km              128,6 km/t           1258

     2011               Helmuth Egsgaard                             ASG-29E/15m                    103,7 km              127,1 km/t           1254

     1995               Anders Mølgaard                              ASW-20                              311,0 km                99,8 km/t           1246

     2016               Ole Korsholm                                    ASH 31Mi/21m                  134,9 km              129,8 km/t           1246

     1997               D. M. Andersen/Agnes Jensen         Duo Discus                         306,0 km              100,0 km/t           1243

     2001               Ole Korsholm                                    Discus 2b                            312,6 km                97,4 km/t           1240

     2013               Mogens Hoelgaard                            Duo Discus T                      101,7 km              120,8 km/t           1232

     1995               Ole Stamp                                         Nimbus-3/24,5m                 311,0 km              115,6 km/t           1231

     2003               Peter M. Lorentzen                            LS8/15m                              301,7 km                96,8 km/t           1221

     1993               Ole Stamp                                         Nimbus-3/22,9m                 312,6 km              105,6 km/t           1220

     1984               Kai Fredsø Pedersen                         ASW-20L/16,6m                 101,0 km              121,7 km/t           1218

     2012               Arne Boye-Møller                             Ventus 2cxT/18m                304,5 km              104,8 km/t           1213

     1995               Helmuth Egsgaard                             Discus b                              311,0 km                94,2 km/t           1209

     2015               Thomas Laugesen                             Discus 2a                             202,8 km              104,8 km/t           1207

     1999               Knud Møller Andersen                     Ventus C /15m                    203,2 km              106,5 km/t           1204

     1996               Knud Møller Andersen                     Ventus C/17,6m                  101,1 km              123,3 km/t           1202

     1991               Kristian S. Hansen                            ASW-20 C/16,6m               110,3 km              118,6 km/t           1199

     1996               K.M. Andersen/O. Hillersborg         Duo Discus                         204,0 km              105,5 km/t           1194

 

Varighedspokalen

Udsat af Lund Jensen, Ikast i 1961.

Uddeles for årets længste varighed på en flyvning med start fra Skinderholm. Flyvningen skal i dag foregå i ensædet svævefly - eller tosædet fløjet solo.

1. pokal: 1961-1980.  2. pokal: 1981-1989.  3. pokal: 1990-2000.  4. pokal: 2001-

     År                  Pilot                                                          Varighed

1961              Mogens Damm                                           7 timer 58 min.

1962              Carsten Christensen                                    4 timer 20 min.

1963              Carsten Christensen/Henning Nielsen         5 timer 35 min.

1964              Christian Østergaard                                   5 timer 32 min.

1965              C. E. Mikkelsen                                          6 timer 10 min.

1966              Henry Kristensen                                        8 timer 00 min.

1967              Svend Michaelsen                                       8 timer 15 min.

1968              Ove Sørensen                                              6 timer 20 min.

1970              Kurt Møller                                                 6 timer 35 min.

1971              Edvard Simonsen                                        4 timer 48 min.

1972              Helge Drejer                                                6 timer 45 min.

1973              Anders Mølgaard                                        6 timer 27 min.

1974              Hardy Vad                                                  6 timer 57 min.

1975              Knud Møller Andersen                               7 timer 43 min.

1976              Anders Mølgaard                                        7 timer 41 min.

1977              Henry Kristensen                                        7 timer 22 min.

1978              Niels Erik Skærlund                                    8 timer 12 min.

1979              Kristian S. Hansen                                      7 timer 27 min.

1980              Kristian S. Hansen                                      7 timer 39 min.

1981              Kristian S. Hansen                                      8 timer 20 min.

1982              Finn Thorsted                                              6 timer 38 min.

1983              Kirsten Damgaard                                       5 timer 30 min.

1984              Allan U. Lassen                                          8 timer 31 min.

1985              Jens B. Mortensen                                      7 timer 20 min.

1986              Knud Møller Andersen                               8 timer 06 min.

1987              Jens B. Mortensen                                      6 timer 56 min.

1988              Ole Korsholm                                              7 timer 34 min.

1989              Allan U. Lassen                                          7 timer 46 min.

1990              Niels Erik Skærlund                                  10 timer 25 min.

1992              Jens Adamsen                                             5 timer 38 min.

1993              Niels Erik Skærlund                                    6 timer 24 min.

1994              Niels Erik Skærlund                                    8 timer 45 min.

1995              Niels Erik Skærlund                                    8 timer 39 min.

1996              Flemming U. Andersen                               5 timer 52 min.

1997              Flemming U. Andersen                               7 timer 03 min.

1998              Christian Skov                                            6 timer 15 min.

1999              Knud Møller Andersen                               8 timer 52 min.

2000              Flemming U. Andersen                               5 timer 40 min.

2001              Peter M. Lorentzen                                      8 timer 34 min.

2002              Dan Møller Andersen                                 7 timer 12 min.

2003              Allan U. Lassen                                          8 timer 10 min.

2004              Peter M. Lorentzen                                      8 timer 27 min.

2005              Martin Elkjær Nielsen                                 6 timer 02 min.

2006              Christian Skov                                            6 timer 36 min.

2007              Claus Ritter                                                 6 timer 24 min.

2008              Claus Ritter                                                 6 timer 00 min.

2009              Mogens Hoelgaard                                      7 timer 03 min.

2010              Jeppe Sørensen                                           7 timer 31 min.

2011              Mogens Hoelgaard                                      7 timer 20 min.

2012              Arne Boye-Møller                                     10 timer 02 min.

2013              Mogens Hoelgaard                                      8 timer 21 min.

2014              Knud Møller Andersen                               7 timer 26 min.

2015              Knud Møller Andersen                               8 timer 05 min.

2016              Knud Møller Andersen                               8 timer 56 min.

 

”Firkant-pokalen” - Bedste 96 km firkant    

Blev i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum skænket klubben af Partner Revision i 1995.

Oprindeligt blev den uddelt blandt piloter, der havde max. 200 timer ved sæsonstart, og man kunne medregne sine tre bedste flyvninger...

Siden var det gennem mange år kun piloter med maksimum 150 timer ved sæsonstart der kunne deltage. Men, efter mange år uden uddeling af pokalen, blev det fra 2017 besluttet at også piloter, der har fløjet mindre end 15 timer i den foregående sæson kan deltage. Det er kun én flyvning der tæller, så...

Pokalen uddeles for årets bedste flyvning på 96 km opgaven:

Skinderholm Hangar - Arnborg Hangar - Hammer Hangar - Christianshede Klubhus - Skinderholm, eller omvendt.

Flyvningerne skal foregå på ensædet svævefly, eller tosædet fløjet solo.

1. pokal: 1995-

     År                  Pilot                                                                  Hastighed

1995              Mogens Sørensen                                                85,7 km/t

1996              Jens Christian Laursen                                         81,4 km/t

1997              Jens Christian Laursen                                         81,4 km/t

1998              Jens Christian Laursen                                              ? km/t

1999              Martin K. Jørgensen                                                  ? km/t

2000              Rasmus Ørskov                                                   55,5 km/t

2001              Niels Erik Danielsen                                            42,5 km/t

2002              Niels Erik Danielsen                                            71,2 km/t

2005              Thomas Laugesen                                                82,2 km/t

2006              Anders Husted Madsen                                       64,8 km/t

2007              Claus Ritter                                                          70,3 km/t

2008              Arne B. Pedersen                                                 86,6 km/t

2009              Arne B. Pedersen                                               113,0 km/t

2010              Arne B. Pedersen                                                 87,3 km/t

2011              Arne B. Pedersen                                                 66,5 km/t

2013              Christin Nielsen                                                   69,1 km/t

2016              Stephan Nissen                                                    79,7 km/t

 

Kilometer Cup

En pokal der blev indført fra og med sæson 2007. Den uddeles blandt piloter, der flyver i Termik-Ligaens gruppe B og C, og uddeles for højeste sammenlagte antal km på pilotens 10 længste strækopgaver i sæsonen.

1. pokal: 2007-

    År                  Pilot                                                                    Distance

2007              ?                                                                                         ?

2008              Anders Husted Madsen                                        1771 km

2009              Thomas Laugesen                                                 3031 km

2010              Knud Møller Andersen                                         2867 km

2011              Thomas B. Grove                                                  2009 km

2012              Kenneth Pedersen                                                  2398 km

2013              Christin Nielsen                                                    1660 km

2014              Peter Fischer Jensen                                              1846 km

2015              Kenneth Petersen                                                   2696 km

2016              Christin Nielsen                                                    1518 km

 

Pokalen for bedste 5-timers forsøg

Den oprindelige pokals oprindelse er ukendt, og pokalens historie har været umulig at rekonstruere, da den er bortkommet.

Ved 50 års jubilæet i 1995 skænkede Svend Michaelsen en ny pokal til denne betingelse...

Pr. sæson 2005 afskaffes bedste 5-timers forsøg igen - og erstattes af ”Pokalen for varighed og højdevinding”

Pokalen uddeltes for årets bedste mislykkedes forsøg på at flyve 5-timers prøven til sølvdiplom.

1. pokal: ?  2. pokal: 1995-2004.

     År                 Pilot                                                             Varighed

1975              N. E. Klemmensen                                                             ?

1976              Knud E. Nicolaisen                                                            ?

1977              Knud E. Nicolaisen                                     4 timer 42 min.

1978              Steen J. Mortensen                                      4 timer 58 min.

1995              Wolmer Jørgensen                                      4 timer 43 min.

1996              Jan Nielsen                                                  4 timer 30 min.

1997              Richard Andersen                                       3 timer 04 min.

1998              Martin K. Jørgensen                                    3 timer 07 min.

1999              Mato Kajinic                                                4 timer 40 min.

2000              Kaj Jensen                                                   3 timer 18 min.

2001              Kaj Jensen                                                   4 timer 00 min.

2002              Niels E. Danielsen                                       4 timer 54 min.

2003              ?

2004              ?

 

Pokalen for bedste højdevinding

Udsat af Ikast Silkevæveri i 1961, og uddeltes til piloten der i årets løb havde udført den største højdevinding.

Pokalen opgives efter 1994, da pokalen ofte ikke blev uddelt og disciplinen var lidt gammeldags - de senere år blev pokalen uddelt for flyvninger foretaget i udlandet, så pokalen havde ikke megen relevans i klubkonkurrencen...

Siden år 2005 er pokalen blevet benyttet som pokal for varighed og højdevinding (se nedenfor).

1. pokal: 1961-1985.  2. pokal: 1986-1994.

     År                 Pilot                                                               Højdevinding

1961              Carsten Thomasen                                             3600 meter

1962              Villy Christensen                                               2750 meter

1963              Jørgen Andersen                                               2800 meter

1964              Svend Aage Sørensen                                       2900 meter

1965              Kjeld Wiehe                                                       3850 meter

1967              Kjeld Wiehe                                                       3650 meter

1968              Jens O. Ternholt                                                3000 meter                        

1970              Niels Chr. Kjærgaard                                         2000 meter

1971              Ejvind Christensen                                            1560 meter

1972              Svend Michaelsen                                             1650 meter

1973              Hardy Vad                                                         2050 meter

1974              Anders Mølgaard                                              1950 meter

1975              Anders Mølgaard                                              3230 meter

1976              Ole Hansen                                                        1818 meter

1977              Anders Mølgaard                                              2720 meter

1978              Anders Mølgaard                                              3600 meter

1986              Kai Fredsø Pedersen                                          5106 meter

1994              Lars B. Christensen                                           5640 meter

 

Pokalen for varighed og højdevinding

En pokal fra sæson 2005. Pokalen for bedste 5-timers forsøg afskaffes, og i stedet indføres denne pokal. 

Disciplinen ’varighed og højdevinding’ overtages fra Termik-Ligaen, og pokalen tildeles den pilot - med maks. 150 timer ved sæsonstart - som i årets løb har fløjet og indberettet den bedste flyvning jvf. Termik-Ligaens pointberegningsformel.

    År                  Pilot                                               Varighed/højdevinding

2005              Thomas Laugesen                                           5:20t/1300m

2006              Claus Vad                                                       1:40t/1450m

2007              Claus Ritter                                                     6:24t/1133m

2008              Thomas B. Grove                                            2:34t/1988m

2009              Thomas B. Grove                                            4:05t/1398m

2010              Jakob B. Nikolajsen                                        5:19t/1640m

2011              Simon Stenbæk Madsen                                                    ?

2012              Jeppe Kirk                                                       5:13t/ 940m

2013              Michael Jensen                                                2:09t/1021m

2014              Christian Lynbech                                           1:43t/1361m                        

2016              Søren Lundborg                                              5:22t/1117m