Pokaler nu og gennem tiderne

Herning Svæveflyveklub - pokaler nu og gennem tiderne...

Dette er et forsøg på at beskrive Herning Svæveflyveklubs pokaler, og samle og opdatere årenes bedste præstationer i klubkonkurrencen... Ikke en helt let opgave, især når det drejer sig om de tre trekantspokaler, da reglerne har ændret sig lidt igennem tiderne, så betingelserne har ikke været helt ens for alle; men listerne kan alligevel sagtens bruges til lidt sjov sammenligning årene imellem...

Noget nyt, som ikke kom de tidlige opgaver til gode, er muligheden for nøjagtige opgaveopmålinger, som i dag er naturlig vha. programmer som f.eks. SeeYou (der oven i købet også har haft rettelser undervejs!;). Kort og millimetermålet fra gamle dage var relativt unøjagtigt, så hvor det har været muligt at få oplysninger om de ældre opgavers nøjagtige vendepunkter og flyvetid, er opgavernes længde og hastighed rettet ind efter nutidens teknologi.

For at kunne sammenligne præstationerne indenfor de enkelte trekantspokaler, men også pokalerne imellem, er der også udregnet points efter vores trekantflyvnings-pointformel... Der er derfor bl.a. indregnet handicap på flyene, så gamle Std. Libeller også har en chance mod moderne 18-meter racere! Også ret interessant!

Trekantspokalerne...

Oprindeligt blev 100 og 200 km trekantspokalerne simpelthen uddelt til den pilot, der havde gennemfløjet opgaven med den største hastighed. Der blev altså ikke taget hensyn til flytypen eller fløjet distance. 

Når det gjaldt pokalen for bedste trekant, havde man en simpel formel for fløjet distance og hastighed; men der var heller ikke her taget hensyn til flytypen; måske også fordi der op til begyndelsen af 1980’erne ikke var den store forskel på topflyenes præstationer (der blev fløjet meget med Std. Cirrus’er, Std. Libeller, Jantarer og Astir). 

Men, så kom der fly med hængsler og store spændvidder - alligevel tog det MANGE år før handicapindekset vandt indpas til trekantspokalerne, så det ER sket, at en langøret har snuppet en pokal, som måske snarere skulle være tilfaldet et fly af mindre dimensioner...

Alt sammen blev ændret i 1994, hvor pointberegningsformelen inkl. handicapfaktor blev indført for klubmesterskabet og alle trekantspokaler.

Pointberegningsformlen og handicapindeks har ændret sig en smule gennem årene; men som et forsøg er beregningerne i de efterfølgende lister lavet efter vores nuværende pointberegningsformel, der har været i brug i de seneste ca. 20 år...

Udtærsklingshøjden...

En faktor, der dog gør sammenligningerne lidt ’tricky’, også meget mere end små nuancer i opgavedistancerne, er udtærsklingshøjden... Problemet er ikke så meget reglerne, men mere spørgsmålet: ER der blevet korrigeret for udtærsklingshøjde over 1000 meter? Påstanden er, at det er der ikke i alle tilfælde! Men listerne står som de står, og én ting er sikkert: Fra og med sæson 2014 er der igen ekstrem fokus på udtærsklingshøjden!;)

Der er intet problem til og med 1999, hvor maksimal udtærsklingshøjde var sat til 1000 meter. Men fra år 2000 var der fri udtærsklingshøjde; hvor der blev kompenseret med ét minuts straftillæg for hver påbegyndt 100 meter over 1000 meter. Grunden til, at fri udtærsklingshøjde blev indført, var sikkert introduktionen af Termik-Ligaen, hvor der netop er fri udtærsklingshøjde. For at bibeholde en fair klubkonkurrence tilføjede vi dog reglen om straftillægget.

Så til den mest debatterede ændring til udtærsklingshøjden! I 2005 ændredes reglerne for udtærsklingen, så den stadig kunne foregå i fri højde; men højdetabet måtte maks. være 1000 meter... Altså kunne man f.eks. starte ud i 2000 meters højde, og så bare sørge for at være hjemme i mindst 1000 meter, ellers tildeltes ét minuts straftillæg for hver påbegyndt 100 meter som højdetabet oversteg 1000 meter! 

Umiddelbart lyder det jo tilforladeligt - og reglen stemmer overens med rekordreglerne – MEN, det gav en meget skævvredet klubkonkurrence, hvor piloterne der var heldig at have fly på årets gode dag også ville løbe med pokalerne. Fra f.eks. 2000 meters afgangshøjde har man jo mindst 12-1300 meters arbejdshøjde på første glid, og dermed optimale betingelser for at komme godt i gang med opgaven, OG så havde man jo en dejlig buffer på slutglidet! Kom man under 1000 meter, ja, så kunne man bare tage lidt strafminutter; man ramte jo ikke jorden!

Heldigvis er vi nu tilbage til, at udtærsklingen til vores trekantspokaler skal foregå i maks. 1000 meter med ét minuts tidstillæg for hver påbegyndt 100 meter højere end dette... Rigtig fair, når vi skal sammenligne over en sæson, eller flere år imellem!

Vendepunkterne...

Der var i 2000 også en ændring mht. vendepunkterne... GPS-loggeren var for alvor på banen; men ikke alle havde dem - især ikke klubflyene. Så for at give alle lige betingelser ville opgaver, hvor vendepunkter ikke blev vendt i den ’gamle’ FAI-vendepunktssektor (osten); men ’kun’ i ’beercan’en’, blive fratrukket én km pr, beercan-vending fra opgavens distance. Denne regel er fra og med sæson 2014, og indførelsen af GPS-logger i alle klubfly, slettet.

Klubmesterskabet...

Til klubmesterskabet skulle man i sin tid flyve NETOP dagens opgave, og dette sammenholdt med manglende dokumentation gjorde, at der i begyndelsen var flere år, hvor pokalen ikke blev uddelt...

Man benyttede samme pointformel som til bedste trekant, men til klubmesterskabet var der indregnet handicapværdier! Der var ingen specifikke regler for opgavetypen, dog skulle distancen være mindst 100 km.

Med introduktionen af Termik-Ligaen omkring år 2000 blev reglerne for klubmesterskabet, ja faktisk for alle pokaler bortset fra trekantspokalerne, lavet om, så opgaver og points blev taget direkte fra Termik-Ligaen... Det betyde, at at der til Klubmesterskabet var fri udtærsklingshøjde!;)

Fra sæson 2020 genindførtes pointformlen fra trekantspokalerne, da man ikke længere ville være afhængig af andre konkurrencers eksistens. Vores egen pointformel fokuserer heller ikke i så udpræget grad på distance. Fri udtærsklingshøjde og bonus for FAI-trekanter og deklarerede flyvninger fastholdes, da man så lettere kan deltage med de samme flyvninger i både Klubmesterskabet og den landsdækkende Liga (Liga Danmark, LD).

Generelt...

Det blev i år 2000 præciseret, at start - men ikke nødvendigvis afgang på opgaver, man ønsker medtaget til Herning Svæveflyveklubs pokaler - skal ske fra Skinderholm.

Fra 2021 erstattedes de fysiske pokaler af en tavle med plaketter.

Klubmesterskabet

Pokalen blev skænket af Benny Ørum Pedersen i forbindelse med indvielsen af Svæveflyvecentret den 27. april 1974.

Tildeles den pilot, der i årets løb har fløjet de tre bedste hastighedsflyvninger. Ved 2-sædet flyvning tildeles kun point til den ene pilot.

Ved pointberegningen medtages altså de tre bedste flyvninger pr. pilot. Ved pointlighed medtages et ekstra resultat.

Flyvningerne opdeles ved pointberegning i FAI-trekanter, AAT-opgaver, andre deklarerede opgaver og ikke-deklarerede opgaver. Alle dokumenterede opgaver tæller til pokalen.

1. pokal: 1974-1992.  2. pokal: 1993-2004.  3. pokal: 2005-2020.

Fra 2021 erstattedes pokalen af en plakette, der sættes på en tavle.

År Pilot
1974 Kristian S. Hansen
1977 Kai Fredsø Pedersen
1980 Kristian S. Hansen
1981 Jens Kampmann
1982 Knud Møller Andersen
1983 Kai Fredsø Pedersen
1984 Kai Fredsø Pedersen
1985 Lars B. Christensen
1987 Kristian S. Hansen
1988 Palle Nørholm
1989 Kristian S. Hansen
1990 Palle Nørholm
1991 Ole Korsholm
1992 Ole Korsholm
1993 Knud Møller Andersen
1994 Knud Møller Andersen
1995 Poul R. Kristensen
1996 Knud Møller Andersen
1997 Birgitte Ørskov
1998 Birgitte Ørskov
1999 Knud Møller Andersen
2000 Poul R. Kristensen
2001 Knud Møller Andersen
2002 Flemming Schneider
2003 Mogens Hoelgaard
2004 Knud Møller Andersen
2005 Niels Chr. Olesen
2006 Knud Møller Andersen
2007 Niels Chr. Olesen
2008 Kim H. Jensen
2009 Thomas Laugesen
2010 Helmuth Egsgaard
2011 Rasmus Ørskov
2012 Rasmus Ørskov
2013 Mogens Hoelgaard
2014 Knud Møller Andersen
2015 Peter Fischer Jensen
2016 Knud Møller Andersen
2017 Kenneth Petersen
2018 Peter Michael Lorentzen
2019 Mogens Hoelgaard & Flemming U. Andersen
2020 Ole Korsholm
2021 Kenneth Petersen
2022 Knud Møller Andersen

 

”Tante Karen” - Bedste 100 km trekant      

Den første pokal blev skænket af Karen Bertelsen i forbindelse med Herning Svæveflyveklubs 25 års jubilæum i 1970. ”Tante Karen” var dengang flyvepladsleder på Herning Flyveplads.                         

Oprindeligt uddelt for 102,1 km opgaven: Skinderholm - Rørbæk Sø, campingpladsen - Ilderhøj-krydset (T-kryds) 3,5 km syd for Sdr. Felding - Skinderholm. Omløbsretningen var fri.

Senere (1982) blev kravet en vilkårlig 100-110 km FAI trekantsflyvning med udtærskling i 1000 meters højde.

I 1996 ændredes reglerne, så en FAI-trekant på alt mellem 100 og 199 km tæller til pokalen.

1. pokal: 1970-1981.  2. pokal: 1982-1990.  3. pokal: 1991-2020

Fra 2021 erstattedes pokalen af en plakette, der sættes på en tavle. 

År Pilot Flytype Distance Hastighed Points
1972 Hans Erik Skovbjerg Ka 6CR 102,1 km 47,9 km/t 656
1974 Kristian S. Hansen Pilatus B4 102,1 km 61,4 km/t 801
1975 Anders Mølgaard Pilatus B4 102,1 km 57,4 km/t 749
1976 Anders Mølgaard Std. Libelle 102,1 km 99,6 km/t 1141
1977 Anders Mølgaard Std. Libelle 102,1 km 86,3 km/t 989
1978 Kristian S. Hansen Std. Cirrus 102,1 km 99,6 km/t 1129
1979 Kai Fredsø Pedersen Std. Libelle 102,1 km 76,8 km/t 880
1980 Mogens A. Nielsen Std. Cirrus 102,1 km 81,0 km/t 918
1981 Søren Kampmann LS-3a 102,1 km 105,3 km/t 1105
1982 Knud Møller Andersen Std. Libelle 101,0 km 100,0 km/t 1144
1983 Søren Kampmann LS-3a 101,0 km 109,8 km/t 1151
1984 Kai Fredsø Pedersen ASW-20/16,6m 101,0 km 121,7 km/t 1218
1985 Lars B. Christensen Std. Cirrus 101,0 km 64,7 km/t 733
1986 Ole Korsholm Std. Cirrus 102,6 km 82,1 km/t 931
1987 Ole Korsholm Discus b 103,7 km 123,5 km/t 1310
1988 Søren Kampmann ASW-20 C/16,6m 103,3 km 114,8 km/t 1152
1989 Kristian S. Hansen Ventus C /17,6m 104,2 km 128,6 km/t 1258
1990 Jens Kampmann ASW-20 C/16,6m 104,2 km 106,3 km/t 1068
1990 Ole Korsholm Ventus C/17,6m 103,7 km 105,8 km/t 1034
1991 Ole Stamp Nimbus-3/24,5m 110,3 km 126,8 km/t 1186
1992 Ole Stamp Nimbus-3/24,5m ? 122,3 km/t ?
1993 Ole Korsholm Ventus C/15m 104,2 km 113,3 km/t 1159
1994 Jens Kampmann ASW-20 C/16,6m 101,8 km 106,0 km/t 1062
1995 Ole Korsholm Discus b 104,2 km 107,4 km/t 1140
1996 Knud Møller Andersen Ventus C/17,6m 101,1 km 123,3 km/t 1202
1997 Jens Kampmann ASW-20 C/16,6m 103,4 km 118,9 km/t 1193
1998 H. Egsgaard/J.P. Jensen Duo Discus 106,5 km 97,0 km/t 977
1999 Morten Juul Christensen LS8a 124,3 km 102,3 km/t 1089
2000 Peter M. Lorentzen Cirrus 75 104,3 km 86,9 km/t 988
2001 Poul Richard Kristensen Discus 2b 111,7 km 98,1 km/t 1030
2002 K.M. Andersen/M. Jensen Duo Discus 103,9 km 102,1 km/t 1025
2003 H. Egsgaard/P.M. Lorentzen Duo Discus 100,1 km 111,8 km/t 1118
2004 Ole Korsholm Discus b 103,9 km 85,3 km/t 905
2005 Jens Kampmann Ventus 2cT/18m 103,9 km 104,5 km/t 970
2006 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 110,3 km 117,3 km/t 1107
2007 Niels. C. Olesen/L. P. Larsen Duo Discus T 110,3 km 103,5 km/t 1046
2008 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 102,2 km 119,2 km/t 1115
2009 Ole Korsholm Discus 2b 154,8 km 99,3 km/t 1090
2010 Mogens Jensen/Allan Lassen Duo Discus 135,2 km 105,1 km/t 1091
2011 Helmuth Egsgaard ASG-29E/15m 103,7 km 127,1 km/t 1254
2012 Mogens Jensen/Allan Lassen Duo Discus T 103,7 km 111,5 km/t 1119
2013 Mogens Hoelgaard Duo Discus T 101,7 km 120,8 km/t 1210
2014 Ole Korsholm Discus 2b 112,1 km 106,2 km/t 1116
2015 Ole Korsholm Discus 2b 113,4 km 104,2 km/t 1096
2016 Ole Korsholm ASH 31Mi/21m 134,9 km 129,8 km/t 1216
2017 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 108,0 km 102,7 km/t 967
2018 M. Hoelgaard/F.U. Andersen Arcus T 102,5 km 128,1 km/t 1199
2019 Kenneth Petersen ASH 31Mi/21m 112,1 km 112,5 km/t 1029
2020 Ole Korsholm ASH 31Mi/21m 127,1 km 124,7 km/t 1159
2021 Mogens Jensen Duo Discus T 102,2 km 96,7 km/t 969
2022 Jacob B. Lassen Discus 2a 102,4 km 131,7 km/t 1357

 

”Svend & Marys” - Bedste 200 km trekant  

Skænket klubben af Svend og Mary Michaelsen i forbindelse med indvielsen af Herning Svæveflyveklubs nye center den 27. april 1974 (Pladsen flyttede fra syd til nord!;). 

Svend Michaelsen var en af dansk svæveflyvnings pionerer og var med til at starte Herning Svæveflyveklub i 1944/45. Han var æresmedlem og deltog i alle Danmarksmesterskaber for Herning i perioden 1959 til 1972. Han lagde ud i netop den Mü-13d, som DaSK har færdigrenoveret i 2014, og fløj de sidste mange år i sin Vasama. Svend døde i 1998 i en alder af 83 år.

Pokalen er oprindeligt blevet uddelt for 209,5 km opgaven: Skinderholm - Hovedvejskrydset A10xA16 vest for Randers - Hedensted, hvor A10 krydses af jernbanen - Skinderholm.

I 1981 ændredes opgaven til: Skinderholm - Langå, jernbane-Y - Jernbaneviadukt SØ for Farre - Vildbjerg st. - Skinderholm, altså en 204,8 km ’FAI trekant’ med start på ben! 

Fra 1985 var kravet en 200-220 km FAI trekantsflyvning med udtærskling i 1000 meters højde, og det var stadig tilladt at starte på et ben mellem to vendepunkter, og langt de fleste fløj den gode gamle opgave!

I 1996 ændredes reglerne, så en FAI-trekant på alt mellem 200 og 299 km tæller til pokalen. Der måtte dog ikke længere startes på et ben.

I 2017 ændres reglerne endnu en gang, så det igen blev tilladt at starte på et ben mellem to vendepunkter. Man havde i løbet af de seneste sæsoner erfaret, at lokale vejrforhold ofte gjorde det umuligt at flyve en 200 km FAI med udtærskling over Skinderholm. Derfor prøver man igen med at give mulighed for start på ben (over Skinderholm).

Den tredje ”Svend & Marys” pokal er desværre forsvundet et eller andet sted mellem 2010-2014..!? Vi har ført ’vinder statistikken’; men pokalen er pist væk, og en ny måtte indkøbes til uddeling i 2016... Synd og skam, at historien på denne måde misligholdes... 

1. pokal: 1974-1990.  2. pokal: 1991-2003.  3. pokal: 2004-?  4. pokal: 2016-2020

Fra 2021 erstattedes pokalen af en plakette, der sættes på en tavle. 

År Pilot Flytype Distance Hastighed Points
1977 Kristian S. Hansen Std. Cirrus 209,5 km   81,1 km/t 1025
1979 Anders Mølgaard Std. Libelle 209,5 km   73,4 km/t 937
1981 Helmuth Egsgaard Jantar Std. 204,8 km   83,9 km/t 1045
1981 Kristian S. Hansen Std. Cirrus 204,8 km   83,9 km/t 1056
1984 Henrik E. Andersen Std. Libelle 204,8 km 70,0 km/t 890
1986 Kristian S. Hansen Discus b 204,8 km 71,4 km/t 839
1987 Kristian S. Hansen Discus b 204,8 km 101,4 km/t 1192
1988 Anders Mølgaard ASW-20 204,8 km 91,0 km/t 1031
1989 Kristian S. Hansen Ventus C/17,6m 204,8 km 108,9 km/t 1180
1990 Søren Kampmann ASW-20C/16,6m 204,8 km 93,5 km/t 1040
1991 Ole Stamp Nimbus 3/24,5m 204,8 km 110,1 km/t 1134
1993 Knud Møller Andersen Ventus C/17,6m  204,8 km  101,4 km/t 1098
1994 Helmuth Egsgaard LS3a 204,8 km 102,4 km/t 1192
1995 Knud Møller Andersen Ventus C /17,6m 201,0 km 110,4 km/t 1192
1996 K.M. Andersen/O. Hillersborg Duo Discus 204,0 km 105,5 km/t 1173
1997 Poul Richard Kristensen Ventus B/16,6m 210,0 km 98,6 km/t 1092
1999 Knud Møller Andersen Ventus C /15m 203,2 km 106,5 km/t 1204
2001 C. Skov/M. Hoelgaard Duo Discus 210,8 km 115,9 km/t 1297
2002 Uffe Edslev LS8 205,3 km 99,5 km/t 1148
2003 Jens Kampmann Ventus 2cT/18m 206,0 km 77,2 km/t 802
2004 Uffe Edslev LS8 214,9 km 97,7 km/t 1138
2006 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 211,4 km 104,0 km/t 1087
2007 Niels Erik Skærlund Discus b 202,2 km 83,2 km/t 975
2008 Kristian S. Hansen Ventus 2cT/18m 210,3 km 120,7 km/t 1260
2009 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 210,3 km 103,3 km/t 1078
2010 Helmuth Egsgaard ASG 29E/18m 210,3 km 111,1 km/t 1150
2011 Arne Boye-Møller Ventus 2cxT/18m 214,7 km 81,7 km/t 856
2014 Ole Korsholm Discus b 210,3 km 89,5 km/t 1057
2015 Thomas Laugesen Discus 2a 202,8 km 104,8 km/t 1195
2016 Kenneth Petersen ASH 31Mi/21m 212,3 km 104,4 km/t 1056
2017 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 208,1 km 98,9 km/t 1030
2018 Ole Korsholm ASH 31Mi/21m 209,9 km 114,8 km/t 1159
2019 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 210,4 km 103,5 km/t 1080
2020 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 203,8 km 113,5 km/t 1177
2021 Kenneth Petersen Ventus 2cM/18m 206,4 km 92,2 km/t 959
2022 Ole Korsholm ASH 31 Mi/21m 216,0 km 106,9 km/t 1084

 

Bedste trekantsflyvning

Den originale pokal blev skænket klubben af Ørum Pedersen, Herning i 1961.

Uddeles for årets bedste trekantflyvning. Reglerne for uddeling har ændret sig gennem årene, og indtil 1989 tildeltes den til trekantopgaven med højest hastighed eller flest points uanset distancen. Fra og med 1990 har opgavens længde skulle være mindst 250 km.

Reglerne mht. afgangshøjde og vendepunktspassage har løbende ændret sig ligesom for 100 og 200 km trekantspokalerne.

Hæderen tildeles altså piloten for årets bedste trekantflyvning på minimum 250km, hvor 28% reglen dog ikke behøver at være opfyldt. Det er tilladt at lave afgang på et ben mellem to vendepunkter.

Efter sæson 2016 har vi fundet det nødvendigt at koble et par ekstra betingelser på pokalen, nemlig:
Korteste ben skal være mindst 70 km (svarer til 28% på en 250 km trekant), og trekantens højde skal være mindst 25 km. 

1. pokal: 1961-1979.  2. pokal: 1980-1993.  3. pokal: 1994-2000.  4. pokal: 2001-2020.

Fra 2021 erstattedes pokalen af en plakette, der sættes på en tavle. 

År Pilot Flytype Distance Hastighed Points
1961 Carsten Thomasen Olympia 205 km    
1963 S. Aa. Sørensen/P.Andersen Lehrmeister 232 km    
1965 Svend Michaelsen Vasama 105 km    
1966 Jens-Ove Ternholt Mucha Standard 226 km    
1967 Svend Michaelsen Foka Standard 203 km    
1968 Henning M. Nielsen Ka 6 226 km    
1970 Ove Sørensen Zugvogel IIIB 105 km 81,8 km/t 1023
1971 Svend Michaelsen Vasama 306 km 54,0 km/t 839
1972 Svend Michaelsen Vasama 203 km 57,7 km/t 815
1973 Børge O. Hansen Pilatus B4 160 km 53,0 km/t 735
1976 Anders Mølgaard Std. Libelle 507 km ?  
1977 Anders Mølgaard Std. Libelle 315 km 82,2 km/t 1156
1978 Niels Erik Skærlund Std. Cirrus 525 km 64,0 km/t 1054
1979 Kristian S. Hansen Std. Cirrus 100 km 93,0 km/t 1052
1980 Kristian S. Hansen Std. Cirrus 100 km 94,3 km/t 1067
1981 Kai Fredsø Pedersen Std. Libelle 512 km 65,6 km/t 1081
1982 Knud Møller Andersen Std. Libelle 101,0 km 100,0 km/t 1144
1983 Søren Kampmann LS-3a 101,0 km 109,9 km/t 1151
1984 Kai Fredsø Pedersen ASW-20L/16,6m 101,0 km 121,7 km/t 1218
1985 Jens B. Mortensen Std. Cirrus 123,5 km 79,7 km/t 924
1986 Knud Møller Andersen ASW-20L/15m 159,0 km 101,5 km/t 1089
1987 Ole Korsholm Discus b 103,7 km 123,5 km/t 1310
1988 Søren Kampmann ASW-20C/16,6m 103,3 km 114,8 km/t 1152
1989 Kristian S. Hansen Ventus C/17,6m 104,2 km 128,6 km/t 1258
1990 Palle Nørholm DG-300 337,8 km 78,6 km/t 1062
1993 Ole Stamp Nimbus-3/24,5m 312,6 km 105,6 km/t 1220
1994 Knud Møller Andersen Ventus C/17,6m 301,0 km 107,3 km/t 1270
1995 Kristian S. Hansen Ventus C/17,6m 311,0 km 114,3 km/t 1365
1996 Dan Møller Andersen DG-101G 305,0 km 85,2 km/t 1164
1997 Dan M. Andersen/Agnes Jensen Duo Discus 306,0 km 100,0 km/t 1221
2000 Kurt Thybo/H. Egsgaard Duo Discus 284,2 km 84,2 km/t 1008
2001 Ole Korsholm Discus 2b 312,6 km 97,4 km/t 1240
2002 Poul R. Kristensen Discus 2bT 310,7 km 83,4 km/t 1060
2003 Peter M. Lorentzen LS8/15m 301,7 km 96,8 km/t 1221
2005 O. L. Chr./K. M. Andersen Duo Discus 312,8 km 93,4 km/t 1147
2006 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 303,9 km 98,9 km/t 1125
2008 Ole Korsholm Discus 2b 302,0 km 85,3 km/t 1076
2010 Helmuth Egsgaard ASG-29E/18m 301,4 km 111,2 km/t 1251
2011 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 305,5 km 83,7 km/t 952
2012 Arne Boye-Møller Ventus 2cxT/18m 304,5 km 104,8 km/t 1192
2013 Kristian S. Hansen Ventus 2cT/18m 305,1 km 82,1 km/t 935
2015 Peter Fischer Jensen Discus 2cT/18m 503,2 km 80,0 km/t 1125
2016 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 657,4 km 89,7 km/t 1337
2017 Kenneth Petersen ASH 31Mi/21m 404,8 km 78,8 km/t 944
2018 Peter Fischer Jensen Discus 2cT/18m 504,1 km 90,0 km/t 1267
2019 Kenneth Petersen Ventus 2cxT/18m 501,5 km 87,6 km/t 1169
2020 Ole Korsholm ASG-29E/18m 516,1 km 119,7 km/t 1602
2021 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 556,2 km 99,6 km/t 1384
2022 Peter Fischer Jensen Discus 2cT/18m 302,4 km 94,0 km/t 1124

   

Top 25 - bedste trekantsflyvninger

En sammenligning af de bedste trekanter fløjet til 100 km, 200 km og Bedste Trekant pokalerne. Ikke alle men de fleste er FAI-trekanter... Beregnet efter de nye handicap-værdier i 2023.

År Pilot Flytype Distance Hastighed Points
2020 Ole Korsholm ASG 29E/18m 516,1 km 119,7 km/t 1602
2021 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 556,2 km 99,6 km/t 1384
1995 Kristian S. Hansen Ventus C/17,6m 311,0 km 114,3 km/t 1365
2020 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 601,0 km 94,9 km/t 1361
2022 Jacob B. Lassen Discus 2a 102,4 km 131,7 km/t 1357
2016 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 657,4 km 89,7 km/t 1337
1995 Ole Stamp Nimbus-3/24,5m 311,0 km 115,6 km/t 1312
2022 Knud Møller Andersen Ventus 2cT/18m 104,2 km 139,8 km/t 1311
1987 Ole Korsholm Discus b 103,7 km 123,5 km/t 1310
2021 Peter Fischer Jensen Discus 2cT/18m 556,2 km 88,9 km/t 1300
2001 C. Skov/M. Hoelgaard Duo Discus 210,8 km 115,9 km/t 1297
1994 Knud Møller Andersen Ventus C/17,6m 301,0 km 107,3 km/t 1270
2018 Peter Fischer Jensen Discus 2cT/18m 504,1 km 90,0 km/t 1267
2008 Kristian S. Hansen Ventus 2cT/18m 210,3 km 120,7 km/t 1260
1989 Kristian S. Hansen Ventus C/17,6m 104,2 km 128,6 km/t 1258
2011 Helmuth Egsgaard ASG-29E/15m 103,7 km 127,1 km/t 1254
2010 Helmuth Egsgaard ASG-29E/18m 301,4 km 111,2 km/t 1251
2021 Anders Nielsen ASG-29E/18m 504,1 km 94,0 km/t 1247
1995 Anders Mølgaard ASW-20 311,0 km 99,8 km/t 1246
2001 Ole Korsholm Discus 2b 312,6 km 97,4 km/t 1240
2003 Peter M. Lorentzen LS8/15m 301,7 km 96,8 km/t 1221
1997 D. M. Andersen/Agnes Jensen Duo Discus 306,0 km 100,0 km/t 1221
1993 Ole Stamp Nimbus-3/22,9m 312,6 km 105,6 km/t 1220
1984 Kai Fredsø Pedersen ASW-20L/16,6m 101,0 km 121,7 km/t 1218
2016 Ole Korsholm ASH 31Mi/21m 134,9 km 129,8 km/t 1216

 

Varighed

Oprindeligt en pokal udsat af Lund Jensen, Ikast i 1961.

Uddeles for årets længste varighed på en flyvning med start fra Skinderholm. Flyvningen skal i dag foregå i ensædet svævefly - eller tosædet fløjet solo.

1. pokal: 1961-1980.  2. pokal: 1981-1989.  3. pokal: 1990-2000.  4. pokal: 2001-2020.

Fra 2021 erstattedes pokalen af en plakette, der sættes på en tavle. 

År Pilot Varighed
1961 Mogens Damm 7 timer 58 min.
1962 Carsten Christensen 4 timer 20 min.
1963 Carsten Christensen/Henning Nielsen 5 timer 35 min.
1964 Christian Østergaard 5 timer 32 min.
1965 C. E. Mikkelsen 6 timer 10 min.
1966 Henry Kristensen 8 timer 00 min.
1967 Svend Michaelsen 8 timer 15 min.
1968 Ove Sørensen 6 timer 20 min.
1970 Kurt Møller 6 timer 35 min.
1971 Edvard Simonsen 4 timer 48 min.
1972 Helge Drejer 6 timer 45 min.
1973 Anders Mølgaard 6 timer 27 min.
1974 Hardy Vad 6 timer 57 min.
1975 Knud Møller Andersen 7 timer 43 min.
1976 Anders Mølgaard 7 timer 41 min.
1977 Henry Kristensen 7 timer 22 min.
1978 Niels Erik Skærlund 8 timer 12 min.
1979 Kristian S. Hansen 7 timer 27 min.
1980 Kristian S. Hansen 7 timer 39 min.
1981 Kristian S. Hansen 8 timer 20 min.
1982 Finn Thorsted 6 timer 38 min.
1983 Kirsten Damgaard 5 timer 30 min.
1984 Allan U. Lassen 8 timer 31 min.
1985 Jens B. Mortensen 7 timer 20 min.
1986 Knud Møller Andersen 8 timer 06 min.
1987 Jens B. Mortensen 6 timer 56 min.
1988 Ole Korsholm 7 timer 34 min.
1989 Allan U. Lassen 7 timer 46 min.
1990 Niels Erik Skærlund 10 timer 25 min.
1992 Jens Adamsen 5 timer 38 min.
1993 Niels Erik Skærlund 6 timer 24 min.
1994 Niels Erik Skærlund 8 timer 45 min.
1995 Niels Erik Skærlund 8 timer 39 min.
1996 Flemming U. Andersen 5 timer 52 min.
1997 Flemming U. Andersen 7 timer 03 min.
1998 Christian Skov 6 timer 15 min.
1999 Knud Møller Andersen 8 timer 52 min.
2000 Flemming U. Andersen 5 timer 40 min.
2001 Peter M. Lorentzen 8 timer 34 min.
2002 Dan Møller Andersen 7 timer 12 min.
2003 Allan U. Lassen 8 timer 10 min.
2004 Peter M. Lorentzen 8 timer 27 min.
2005 Martin Elkjær Nielsen 6 timer 02 min.
2006 Christian Skov 6 timer 36 min.
2007 Claus Ritter 6 timer 24 min.
2008 Claus Ritter 6 timer 00 min.
2009 Mogens Hoelgaard 7 timer 03 min.
2010 Jeppe Sørensen 7 timer 31 min.
2011 Mogens Hoelgaard 7 timer 20 min.
2012 Arne Boye-Møller 10 timer 02 min.
2013 Mogens Hoelgaard 8 timer 21 min.
2014 Knud Møller Andersen 7 timer 26 min.
2015 Knud Møller Andersen 8 timer 05 min.
2016 Knud Møller Andersen 8 timer 56 min.
2017 Christin Nielsen 6 timer 27 min.
2018 Kenneth Petersen 7 timer 01 min.
2019 Peter Fischer Jensen 6 timer 52 min.
2020 Knud Møller Andersen 6 timer 40 min.
2021 Knud Møller Andersen 6 timer 53 min.
2022 Jørgen Thomsen 6 timer 46 min.

 

”Firkant” - Bedste 94 km firkant    

Pokalen blev i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum i 1995, skænket klubben af Partner Revision.

Oprindeligt blev den uddelt blandt piloter, der havde max. 200 timer ved sæsonstart, og man kunne medregne sine tre bedste flyvninger...

Siden var det gennem mange år kun piloter med maksimum 150 timer ved sæsonstart der kunne deltage. Men, efter mange år uden uddeling af pokalen, blev det fra 2017 besluttet at også piloter, der har fløjet mindre end 15 timer i den foregående sæson kan deltage. Det er kun én flyvning der tæller, så...

Hæderen tildeles for årets bedste flyvning på 94 km opgaven:

Skinderholm Hangar - Arnborg Hangar - Hammer Hangar - Christianshede Klubhus - Skinderholm, eller omvendt.

Flyvningerne skal foregå på ensædet svævefly, eller tosædet fløjet solo.

1. pokal: 1995-2020.

Fra 2021 erstattedes pokalen af en plakette, der sættes på en tavle. 

År Pilot Hastighed
1995 Mogens Sørensen 85,7 km/t
1996 Jens Christian Laursen 81,4 km/t
1997 Jens Christian Laursen 81,4 km/t
1998 Jens Christian Laursen ? km/t
1999 Martin K. Jørgensen ? km/t
2000 Rasmus Ørskov 55,5 km/t
2001 Niels Erik Danielsen 42,5 km/t
2002 Niels Erik Danielsen 71,2 km/t
2005 Thomas Laugesen 82,2 km/t
2006 Anders Husted Madsen 64,8 km/t
2007 Claus Ritter 70,3 km/t
2008 Arne B. Pedersen 86,6 km/t
2009 Arne B. Pedersen 113,0 km/t
2010 Arne B. Pedersen 87,3 km/t
2011 Arne B. Pedersen 66,5 km/t
2013 Christin Nielsen  69,1 km/t
2016 Stephan Nissen 79,7 km/t
2017 Jacob B. Lassen 57,8 km/t
2018 Jacob B. Lassen 83,8 km/t
2022 Lukas Sørensen 86,9 km/t

 

Kilometer Cup

En pokal der blev indført fra og med sæson 2007. Den uddeltes blandt piloter, der fløj i Termik-Ligaens gruppe B og C. Siden 2018 var der problemer med Termik-Ligaen, og pokalen uddeltes derfor ikke...

Fra og med sæson 2020 kunne alle piloter deltage (I den nye LD-liga er piloterne ikke opdelt i grupper). Pokalen uddeles til piloten, der har det højeste antal sammenlagte km på sine 10 længste strækopgaver i sæsonen.

1. pokal: 2007-2020.
 
Fra 2021 erstattedes pokalen af en plakette, der sættes på en tavle. '
 
År Pilot Distance
2007 ? ?
2008 Anders Husted Madsen 1771 km
2009 Thomas Laugesen 3031 km
2010 Knud Møller Andersen 2867 km
2011 Thomas B. Grove 2009 km
2012 Kenneth Pedersen 2398 km
2013 Christin Nielsen  1660 km
2014 Peter Fischer Jensen 1846 km
2015 Kenneth Petersen 2696 km
2016 Christin Nielsen 1518 km
2017 Per Kragsø 957 km
2020 Knud Møller Andersen 3005 km
2021 Jørgen Thomsen 3070 km
2022 Knud Møller Andersen 3311 km

 

Varighed og højdevinding

En pokal fra sæson 2005. Pokalen for bedste 5-timers forsøg blev afskaffet, og i stedet blev denne pokal indført. 
Disciplinen ’varighed og højdevinding’ blev overtgaet fra Termik-Ligaen, og pokalen tildeles den pilot - med maks. 150 timer ved sæsonstart - som i årets løb har fløjet og indberettet den bedste flyvning for varighed & højdevinding.
Points = (Flyvetid i decimaltimer x 150) + (Højdevinding i meter x 0,4).

1. pokal: 2005-2020.

Fra 2021 erstattedes pokalen af en plakette, der sættes på en tavle.

År Pilot Varighed/højdevinding
2005 Thomas Laugesen 5:20t / 1300m
2006 Claus Vad 1:40t / 1450m
2007 Claus Ritter 6:24t / 1133m
2008 Thomas B. Grove 2:34t / 1988m
2009 Thomas B. Grove 4:05t / 1398m
2010 Jakob B. Nikolajsen 5:19t / 1640m
2011 Simon Stenbæk Madsen ?
2012 Jeppe Kirk 5:13t / 940m
2013 Michael Jensen 2:09t / 1021m
2014 Christian Lynbech 1:43t / 1361m
2016 Søren Lundborg 5:22t / 1117m
2017 Bertel Spejlborg 5:12t / 883m
2018 Jacob B. Lassen 5:39t / 1897m
2019 Rasmus Møjbæk 4.34t / 1254 m
2020 Rasmus Møjbæk 2:48t / 1408 m
2022 Mathias K. Skærlund 3:08t / 1908 m

 

Discus-150 (Varighed)

En varighedskonkurrence startende i 2022, der gælder for piloter med mindre end 150 timer ved sæsonstart. Det betyder, at B-elever også kan deltage. 
Man kan kun benytte vores klub-Discus’er X9, PM og VD til konkurrencen. Formålet med denne konkurrence er at give uerfarne piloter en grund til at flyve timer - også på dage, hvor der skal kæmpes lidt for det.
Det gælder om at flyve så mange timer som muligt, og for hver flyvning der har en varighed af 30 minutter (0,50 time) eller mere får man point. Hver pilot kan bidrage med sine bedste 10 flyvninger.
Den pilot, der ved årets udgang har dokumenteret flest timer på de op til 10 flyvninger, vinder.
Points = Flyvetid i decimaltimer.

År Pilot Point
2022 Michaell Fosgerau 2080

 


Udgåede pokaler

 

Pokalen for bedste 5-timers forsøg

Den oprindelige pokals oprindelse er ukendt, og pokalens historie har været umulig at rekonstruere, da den er bortkommet.

Ved 50 års jubilæet i 1995 skænkede Svend Michaelsen en ny pokal til denne betingelse...

Pr. sæson 2005 afskaffes bedste 5-timers forsøg igen - og erstattes af ”Pokalen for varighed og højdevinding”

Pokalen uddeltes for årets bedste mislykkedes forsøg på at flyve 5-timers prøven til sølvdiplom.

1. pokal: ?  2. pokal: 1995-2004.

År Pilot Varighed
1975 N. E. Klemmensen ?
1976 Knud E. Nicolaisen ?
1977 Knud E. Nicolaisen 4 timer 42 min.
1978 Steen J. Mortensen 4 timer 58 min.
1995 Wolmer Jørgensen 4 timer 43 min.
1996 Jan Nielsen 4 timer 30 min.
1997 Richard Andersen 3 timer 04 min.
1998 Martin K. Jørgensen 3 timer 07 min.
1999 Mato Kajinic 4 timer 40 min.
2000 Kaj Jensen 3 timer 18 min.
2001 Kaj Jensen 4 timer 00 min.
2002 Niels E. Danielsen 4 timer 54 min.

 

Pokalen for bedste højdevinding

Udsat af Ikast Silkevæveri i 1961, og uddeltes til piloten der i årets løb havde udført den største højdevinding.

Pokalen opgives efter 1994, da pokalen ofte ikke blev uddelt og disciplinen var lidt gammeldags - de senere år blev pokalen uddelt for flyvninger foretaget i udlandet, så pokalen havde ikke megen relevans i klubkonkurrencen...

Siden år 2005 er pokalen blevet benyttet som pokal for varighed og højdevinding (se nedenfor).

1. pokal: 1961-1985.  2. pokal: 1986-1994.

År Pilot Højdevinding
1961 Carsten Thomasen 3600 meter
1962 Villy Christensen 2750 meter
1963 Jørgen Andersen 2800 meter
1964 Svend Aage Sørensen 2900 meter
1965 Kjeld Wiehe 3850 meter
1967 Kjeld Wiehe 3650 meter
1968 Jens O. Ternholt 3000 meter
1970 Niels Chr. Kjærgaard 2000 meter
1971 Ejvind Christensen 1560 meter
1972 Svend Michaelsen 1650 meter
1973 Hardy Vad 2050 meter
1974 Anders Mølgaard 1950 meter
1975 Anders Mølgaard 3230 meter
1976 Ole Hansen 1818 meter
1977 Anders Mølgaard 2720 meter
1978 Anders Mølgaard 3600 meter
1986 Kai Fredsø Pedersen 5106 meter
1994 Lars B. Christensen 5640 meter