Skrevet af: Anders H. Madsen - Foto: Ejvind Skovbjerg

 

Drømmer du om at lære at flyve er det nu chancen er der hos Herning Svæveflyveklub.

For at få et svæveflyvecertifikat skal man igennem en meget grundig uddannelse. Uddannelsen til svæveflyver er fremstillet af Dansk Svæveflyver Union og godkendt af Statens Luftfartsvæsen. Det betyder blandt andet at svæveflyveruddannelsen er ens uanset hvilken svæveflyveklub, man lader sig uddanne i. Svæveflyveruddannelsen er meget moderne og bliver jævnligt ændret og tilpasset tidens strømninger, så den opfylder kravene til sikkerhed og moderne undervisningsmetoder.

Uddannelsen er meget effektiv og vi går på intet tidspunkt på kompromis med sikkerheden. Derfor kan vi tilbyde dig en meget moderne og helt "up-to-date" svæveflyveruddannelse. I Herning Svæveflyveklub tilbyder vi grundskoling både på svævefly og omskoling til motorsvævefly. Uddannelsen består af en teoretisk og en praktisk del. For at kunne få sit certifikat skal man have bestået begge dele.

Teoriundervisningen består af 6 fag, der alle skal bestås ved en prøve, hvor der er 12 multiple choice-spørgsmål i hvert fag. Fagene er aerodynamik, meteorologi, flyvelære, menneskelig ydeevne og begrænsning, instrument- og materiellære samt love og bestemmelser.

Den teoretiske del varetages i klubben af engagerede, dygtige undervisere i hver deres fag. Og de senere år har vi haft fælles teori undervisning med vores naboklubber i Viborg og Silkeborg.

Skoleflyet, vi anvender i Herning Svæveflyveklub til din grunduddannelse, er et moderne og meget sikkert tosædet glasfiber-svævefly bygget i Tyskland. På dette fly af typen ASK-21 vil du komme til at flyve det meste af uddannelsesprogrammet med nogle af klubbens ca. 20 ulønnede instruktører.

Nogle enkelte flyvninger tager vi i et andet tosædet svævefly af typen Twin Acro, som også er bygget i Tyskland. Det er ligesom ASK-21´ren, også er et topmoderne fly, der bare er mere velegnet til visse specielle flyvemanøvrer.

Når du har fløjet solo - altså alene - nogle gange, vil du blive videreuddannet på et ensædet fly af typen Discus b.

Hvis du vælger at blive omskolet til motorsvævefly kommer du til at skole på klubbens Super Dimona Hk36 TTC 115 som kom fabriksnyt til klubben i 2008. Flyet er udstyret med en 115 hk turbomotor, og de nyeste navigationshjælpemidler, bl.a. GPS med moving map display.

Den praktiske del af svæveflyveruddannelsen er sammensat af to blokke, hvor den første bringer dig frem til solo. Den anden blok fører frem til den praktiske certifikatprøve. Den første blok, som vi kalder A-skoling, indeholder 12 uddannelsesnormer (A-1 til A-12). Hver norm byder på nye flyvemanøvrer og øvelser. Tempoet og varigheden af uddannelsen tager udgangspunkt i netop dig, og tilpasses individuelle evner og temperament. Men når en af klubbens instruktører siger du er klar til at flyve solo, så er du det også, og så har du lært at flyve det tosædede svævefly sikkert og præcist.

Inden din første solo-tur skal du lære nogle meget grundlæggende manøvrer, som at holde farten, at dreje og flyve på en kurs. Desuden skal du selvfølgelig lære at starte og lande. Vi vil også lære dig, hvordan du skal gøre, hvis starten ikke forløber som planlagt, men må afbrydes.

Endelig skal du lære nogle videregående flyvemanøvrer, blandt andet stall, unormale flyvestillinger og spind. Alt sammen for at give dig en så god og grundig uddannelse som muligt. Så er vi sikre på, at du kan klare dig selv, når instruktøren på den store dag hopper ud af skoleflyets bagsæde og sender dig afsted på din første tur på egen hånd!

Efter soloflyvning, bliver du videreuddannet (B-skoling, B-1 til B-8) på vores ensædede skolefly og skal først igennem nogle ture, hvor du skal prøve de fleste manøvrer, som du lærte før din første solo-tur. Derefter vil vi lære dig at flyve termik, altså stige op i de varme opvinde og det endda sammen med andre svævefly i nærheden, hvilket er et utroligt flot og betagende syn!

Og så skal du ud og prøve at lande på en mark sammen med en af vores instruktører i det tosædede skolefly. Hele uddannelsen afsluttes med den praktiske prøve som vi kalder for en S-prøve. Den svarer fuldstændig til en køreprøve. Den "motorsagkyndige" kalder vi bare for en "S-kontrollant". Det er også en svæveflyveinstruktør, der har taget en særlig uddannelse og er godkendt af Trafikstyrrelsen (tidligere SLV. Statens Luftfartsvæsen). Herning svæveflyveklub råder p.t. over 2 S-kontrollanter.