Skrevet af og foto: Brian Lassen

Gennem teamwork og omfattende aktivitet på flyvedagene er soloflyvning på 2 måneder ikke umuligt, det er nærmest et krav. Der kræves meget af dig, som aspirant, men til gengæld kommer du hurtigt og trygt igennem uddannelsen med følgeskab af netværket fra holdet, og resten af klubben. Hele uddannelsen er planlagt og gennemføres igennem normer og regler fra Trafikstyrelsen og Dansk Svæveflyver Union.

Fokuseret pilot udvikling Teamwork, professionel efteruddannelse af instruktører og skarp fokus på pilot-udvikling. Det er Herning Svæveflyveklubs kampskrift i en tid hvor rekruttering til svæveflyver-sporten på landsplan er faldende. Svæveflyvning er en spændende og udfordrende sport, men i modsætning til de mere gængse sportsgrene, er tiden fra opstart til egentlig udførelse af sportselementet forholdsvis lang – dette faktum har med stor sandsynlighed betydet at interesserede har valgt svæveflyvning fra, ene og alene grundet tidsperspektivet for opnåelse af rettigheder.

Det har man gjort noget ved i Herning Svæveflyverklub. Selve strukturen i uddannelsen, og kravende til de enkelte delelementer er uændret, og godkendte af Dansk Svæveflyverunion, samt trafikstyrelsen. Det er inden for de godkendte rammer at fokus er optimeret.

Team bestående af elever og instruktøre Herning Svæveflyveklub stiller til hvert aspiranthold et team af instruktører til rådighed. Typisk 4 personer, der ligesom aspirantgruppen har afsat tre måneder. I perioden sikres at alle aspiranter opnår solostatus på en tryg, og sikker måde.

Styrken ligger i kontinuiteten - der kræves meget af aspiranten under forløbet. Optagelse af nye aspiranter foregår løbende, med holdstart to gange om året.

Det første hold begynder første april, andet hold begynder første august. Holdene startes ved minimum fire aspiranter og er fuldtegnet ved seks aspiranter. Og allerede fra første dag, er der fokus på teambuilding, som optimerer læring og det sociale aspekt.

Læringsprocessen Ved at benytte flyslæb til 3000fod, på de første 5 flyvninger opnår aspiranten god ro, og skærper sit overblik i brug af svæveflyets pind og pedaler. Derefter overgår aspiranten til den normale startprocedure i Hernings Svæveflyveklub, som er spilstart. Gennem coaching, briefinger og de-briefinger søger instruktørgruppen konstant at opnå maksimalt udbytte af hver flyvning. Herning Svæveflyveklubs instruktørgruppe har været igennem et positivt og lærerigt forløb med coaching principper. Dette forløb er en stor del af årsagen til ændringen på grunduddannelsen til svæveflyver pilot inden for de i forvejen fastsatte rammer.

Tidligere havde man, blandt andet svært med fejl, og mente de skulle løses med det samme, i modsætning til i dag, hvor man nu i højere grad vælger at accepterer at fejl som et sundt element i en læringsproces. Instruktørerne er nu i højere grad klædt på til coaching, briefing og opgøret med fejlsøgerkulturen.

Fokus på målesætning efter uddannelsen Inden aspirantholdets piloter sendes videre i klubben på egne vinger, med et godt og styrket netværk skal de ud og navigere i motorfly i forskellige højder med brug af flyvekort. De skal flyve en distanceopgave på 100km med instruktør. Når de efterfølgende kommer til certifikat-prøven ved de, at dette certifikat ikke er et mål i sig selv, men derimod et middel til at opnå større og mere omfattende oplevelser på egne vinger.

Målene blandt aspiranterne er forskellige, men Herning Svæveflyverklub forventer en eller flere fulduddannede konkurrence piloter, som kan deltage i konkurrencer i ind- og udland. Dette sikres blandt andet gennem en optimeret klubtrænerfunktion. Konceptet er uden tvivl en succes.

Vil du vide mere så er du velkommen til at ligge vejen forbi Herning Svæveflyveklub.