Hvad koster et svæveflyvecertifikat i Herning Svæveflyveklub?

I Herning Svæveflyveklub betaler man som pilot under uddannelse kontingent til klubben, på lige fod med alle andre medlemmer af klubben.

 

Kontingent

Almindeligt medlemskab

5200 kr/årligt

Er du ‘under 21 år’ eller ‘under 25 år samt under uddannelse’

3200 kr/årligt


Derudover ser dine udgifter for et uddannelsesforløb ud cirka som angivet nedenstående. Starter man med teorien hen over vinteren, så er det
muligt at blive uddannet på kun 4-5 måneder. De fleste starter dog med at flyve i sommerhalvåret og tager teorien efterfølgende, derfor er
eksemplet vist som, de udgifter du vil have i løbet af et års tid.

Uddannelses logbog

Indeholder de øvelser du skal gennemgå under forløbet. Samtidig registreres alle uddannelses flyvninger heri.

300 kr

A-skoling

Dækker den del af uddannelsen, hvor du flyver med instruktør og afsluttes den dag du kan flyve solo. Under denne del er alt flyvning dækket af en fast månedlig ydelse. Varighed er individuel men typisk 3 måneder.

800 kr/mdrHeldbredsundersøgelse

Før du kan få lov at flyve på egen hånd, skal du undersøges hos en flyvelæge. Du kan finde en flyvelæge i nærheden af dig på http://daflo.dk/

Flyvelægen får efterfølgende trafikstyrelsen til at udstede en helbredsgodkendelse.

Cirka 2500 kr

B-Skoling:

Under denne del af uddannelsen flyver du hovedsageligt solo, og skal vise at du på egen hånd mestre de ting du lærte under A-skolingen. Der betales ikke længere en fast månedlig ydelse, men normal starts- og flyveafgift

Typisk 3400 kr

Teori

Før du kan gå op til S-prøven (køreprøve til svævefly) og få dit S-certifikat, skal der bestås en teoriprøve. Teori undervisningen foregår i vinterhalvåret

Undervisning (300kr) - Undervisningsmateriale (250kr) - Prøve gebyr DSvU (275kr)

825krS-prøven &

S-certifikat

Når både den praktisk og den teoretiske del af uddannelsen er bestået, får du dit certifikat udstedt af trafikstyrelsen, i den forbindelse opkræver de et administrations gebyr

1160 kr

Logbog

Til registrering af alle dine flyvninger efter endt uddannelse og fremadrettet.

250 krRadiobevis

Det er tilladt at flyve uden radiobevis i ukontrolleret luftrum, men da Danmark er ret lille, bliver et radiobevis, så du kan snakke med tårnet og dermed flyve i hele landet, hurtigt nødvendigt. Undervisningen foregår i vinterhalvåret.


Undervisning (300kr) - Prøve som luftfartsradiotelefonist (800kr) -  Udstedelse af luftfartsradiotelefonist certifikat (630kr)

Cirka 1700 kr


Et svæveflyvercertifikat, for en person som er over 21 og ikke under uddannelse, vil derfor typisk betyde en udgift på 12605kr som betales
aconto, hen over ét år, med 1050kr/mdr. Samtidig vil der under uddannelsesforløbet, være éngangs udgifter til helbredsundersøgelse og
trafikstyrelsen på cirka 5030kr.

Vigtigt at bemærke er at uddannelsen er individuel og du kan starte når du har tid, og det foregår i dit tempo, så prisen kan variere en

smule til begge sider.

 

 

 

Hvad så med prisen, når du står med certifikatet i hånden?

 

Kontingentet er som nævnt, ens for alle. Dertil kommer der en pris for den tid du er i luften, hvor bundlinjen bliver meget individuel afhængig af;

Anvender du kun de billige fly? Vil du kun flyve det bedste? Flyver du meget 1-sædet, eller helst med vennerne i bagsædet? Flyver du få timer

eller skal du hænge under skyerne hele tiden? Måske holder du pause et år! Du betaler kun for den tid du flyver.


Nedenstående er kun eksempler, dit behov kan se helt anderledes ud. Der er rabat når man har fløjet for over 3000 kr det indeværende år


Flyvetid pr år

10 timer

25 timer

50 timer

75 timer+

Hygge piloten

Piloten der er til lidt af det hele

Den rutinerede stræk pilot

Den kræsne konkurrence pilot

Discus B (1-sædet)

4 timer af 190 kr = 760 kr


 

ASK21/Twin Acro (2-sædet)

6 timer af 270 kr = 1620 kr
 

10 spilstarter af 45kr = 450 kr

Discus B (1-sædet)

15 timer af 190 kr = 2850 kr


 

Duo Discus T (2-sædet)
5 timer af 370 kr = 1850 kr

Rabat 680 kr


Dimona HK36 (motorfly)

5 timer af 595 kr = 2975 kr

Rabat 380 kr

 

10 spilstarter af 45 kr = 450 kr

Discus 2b (1-sædet)

25 timer af 285 kr = 7125 kr

Rabat 1650 kr


Duo Discus T (2-sædet)

15 timer af 370 kr = 5500 kr

Rabat 2200 kr

 

Arcus T (2-sædet)

10 timer af 460 kr = 4600 kr

Rabat 1840 kr

 

15 spilstarter af 45 kr = 675 kr

Discus 2b (1-sædet)

25 timer af 285 kr = 7125 kr

Rabat 1650 kr


ASG29 (1-sædet)

25 timer af 350 kr = 8750 kr

Rabat 3500 kr


Arcus T (2-sædet)

25 timer af 460 kr = 11500 kr
Rabat 4600 kr

 

20 spilstarter af 45 kr = 900kr

2830 kr/årligt

6765 kr/årligt

12210 kr/årligt

18525 kr/årligt

235 kr/mdr

563 kr/mdr

1018 kr/mdr

1543 kr/mdr

 

#4857