Hvad koster et svæveflyvecertifikat i Herning Svæveflyveklub?

I Herning Svæveflyveklub betaler man som pilot under uddannelse kontingent til klubben, på lige fod med alle andre medlemmer af klubben.

 

Kontingent

Almindeligt medlemskab

5200 kr/årligt

Er du ‘under 21 år’ eller ‘under 25 år samt under uddannelse’

3200 kr/årligt


Derudover ser dine udgifter for et uddannelsesforløb ud cirka som angivet nedenstående. Starter man med teorien hen over vinteren, så er det
muligt at blive uddannet på kun 4-5 måneder. De fleste starter dog med at flyve i sommerhalvåret og tager teorien efterfølgende, derfor er
eksemplet vist som, de udgifter du vil have i løbet af et års tid.

Uddannelses logbog

Indeholder de øvelser du skal gennemgå under forløbet. Samtidig registreres alle uddannelses flyvninger heri.

300 kr

A-skoling

Dækker den del af uddannelsen, hvor du flyver med instruktør og afsluttes den dag du kan flyve solo. Varighed er individuel men typisk 3 måneder.

400 kr

46 kr./spilstartHeldbredsundersøgelse

Før du kan få lov at flyve på egen hånd, skal du undersøges hos en flyvelæge. Du kan finde en flyvelæge i nærheden af dig på http://daflo.dk/

Flyvelægen får efterfølgende trafikstyrelsen til at udstede en helbredsgodkendelse.

Cirka 2500 kr

B-Skoling:

Under denne del af uddannelsen flyver du hovedsageligt solo, og skal vise at du på egen hånd mestre de ting du lærte under A-skolingen.

400 kr fast pris

46 kr. pr spilstart

Teori

Før du kan gå op til S-prøven (køreprøve til svævefly) og få dit S-certifikat, skal der bestås en teoriprøve. Teori undervisningen foregår i vinterhalvåret

Undervisning (300kr) - Undervisningsmateriale (250kr) - Prøve gebyr DSvU (275kr)

825krS-prøven &

S-certifikat

Når både den praktisk og den teoretiske del af uddannelsen er bestået, får du dit certifikat udstedt af trafikstyrelsen, i den forbindelse opkræver de et administrations gebyr

1160 kr

Logbog

Til registrering af alle dine flyvninger efter endt uddannelse og fremadrettet.

260 krRadiobevis

Det er tilladt at flyve uden radiobevis i ukontrolleret luftrum, men da Danmark er ret lille, bliver et radiobevis, så du kan snakke med tårnet og dermed flyve i hele landet, hurtigt nødvendigt. Undervisningen foregår i vinterhalvåret.


Undervisning (300kr) - Prøve som luftfartsradiotelefonist (800kr) -  Udstedelse af luftfartsradiotelefonist certifikat (630kr)

Cirka 1730 kr


Et svæveflyvercertifikat, for en person som er over 21 og ikke under uddannelse, vil derfor typisk betyde en udgift på 12605kr som betales
aconto, hen over ét år, med 1050kr/mdr. Samtidig vil der under uddannelsesforløbet, være éngangs udgifter til helbredsundersøgelse og
trafikstyrelsen på cirka 5030kr.

Vigtigt at bemærke er at uddannelsen er individuel og du kan starte når du har tid, og det foregår i dit tempo, så prisen kan variere en

smule til begge sider.

 

 

 

Hvad så med prisen, når du står med certifikatet i hånden?

 

 

Kontingentet er som nævnt, ens for alle. Dertil kommer der en pris for den tid du er i luften, hvor bundlinjen bliver meget individuel afhængig af;

Anvender du kun de billige fly? Vil du kun flyve det bedste? Flyver du meget 1-sædet, eller helst med vennerne i bagsædet? Flyver du få timer

eller skal du hænge under skyerne hele tiden? Måske holder du pause et år! Du betaler kun for den tid du flyver.


Nedenstående er kun eksempler, dit behov kan se helt anderledes ud. Der er rabat når man har fløjet for over 500 kr beregnet som vægtet middelværdi over de seneste 3 år.


Flyvetid pr år

10 timer

25 timer

50 timer

75 timer+

Hygge piloten

Piloten der er til lidt af det hele

Den rutinerede stræk pilot

Den kræsne konkurrence pilot

Discus B (1-sædet)

4 timer af 200 kr = 800 kr.


 

ASK21/Twin Acro (2-sædet)

6 timer af 200 kr = 1200 kr.


Eller fastpris pakke 3 1400 kr.

 

15 spilstarter af 46kr = 690 kr

Discus B (1-sædet)

15 timer af 200 kr = 3000 kr.


 

Duo Discus T (2-sædet)
5 timer af 380 kr = 1900 kr

 

Eller fastpris pakke 5

4000 kr.

Dimona HK36 (motorfly)

5 timer af 650 kr = 3250 kr

Rabat  kr. ?

 

20 spilstarter af 46 kr = 920 kr

Discus 2b (1-sædet)

25 timer af 280 kr = 7000 kr minus

Rabat

 

Duo Discus T (2-sædet)

15 timer af 380 kr = 5700 kr minus rabat

 

Arcus T (2-sædet)

10 timer af 440 kr = 4400 kr minus rabat

 

Eller fastpris Pakke 5  4000 kr.

 

30 spilstarter af 46 kr = 1380 kr

Discus 2b (1-sædet)

25 timer af 280 kr = 7000 kr

minus rabat


ASG29 (1-sædet)

25 timer af 340 kr = 8500 kr

minus rabat


Arcus T (2-sædet)

25 timer af 440 kr = 11000 kr
 minus rabat

Eller fastpris pakke 7

7200 kr

30 spilstarter af 46 kr = 1380kr

2090 kr/årligt

8170 kr/årligt

5380 kr/årligt

8580 kr/årligt

175 kr/mdr

680 kr/mdr

448 kr/mdr

715 kr/mdr

 

#4857