Herning Svæveflyveklub - pokaler nu og gennem tiderne...

Dette er et forsøg på at beskrive Herning Svæveflyveklubs pokaler, og samle og opdatere årenes bedste præstationer i klubkonkurrencen... Ikke en helt let opgave, især når det drejer sig om de tre trekantspokaler, da reglerne har ændret sig lidt igennem tiderne, så betingelserne har ikke været helt ens for alle; men listerne kan alligevel sagtens bruges til lidt sjov sammenligning årene imellem...

Noget nyt, som ikke kom de tidlige opgaver til gode, er muligheden for nøjagtige opgaveopmålinger, som i dag er naturlig vha. programmer som f.eks. SeeYou (der oven i købet også har haft rettelser undervejs!;). Kort og milimetermålet fra gamle dage var relativt unøjagtigt, så hvor det har været muligt at få oplysninger om de ældre opgavers nøjagtige vendepunkter og flyvetid, er opgavernes længde og hastighed rettet ind efter nutidens teknologi.

For at kunne sammenligne præstationerne indenfor de enkelte trekantspokaler, men også pokalerne imellem, er der også udregnet points efter vores trekantflyvnings-pointformel... Der er derfor bl.a. indregnet handicap på flyene, så gamle Std. Libeller også har en chance mod moderne 18-meter racere! Også ret interessant!

Trekantspokalerne...

Oprindeligt blev 100 og 200 km trekantspokalerne simpelthen uddelt til den pilot, der havde gennemfløjet opgaven med den største hastighed. Der blev altså ikke taget hensyn til flytypen eller fløjet distance.

Når det gjalt pokalen for bedste trekant, havde man en simpel formel for fløjet distance og hastighed; men der var heller ikke her taget hensyn til flytypen; måske også fordi der op til begyndelsen af 1980’erne ikke var den store forskel på topflyenes præstationer (der blev fløjet meget med Std. Cirrus’er, Std. Libeller, Jantarer og Astir).

Men, så kom der fly med hængsler og store spændvidder - alligevel tog det MANGE år før handicapindexet vandt indpas til trekantspokalerne, så det ER sket, at en langøret har snuppet en pokal som måske snarere skulle være tilfaldet et fly af mindre dimensioner...

Altsammen blev ændret i 1994, hvor pointberegningsformelen inkl. handicapfaktor blev indført for klubmesterskabet og alle trekantspokaler. Pointberegningsformlen og handicapindex har ændret sig en smule gennem årene; men som et forsøg er beregningerne i de efterfølgende lister lavet efter vores nuværende pointberegningsformel, der har været i brug i de seneste ca. 20 år...

Udtærsklingshøjden...

En faktor, der dog gør sammenligningerne lidt ’tricky’, også meget mere end små nuancer i opgavedistancerne, er udtærsklingshøjden... Problemet er ikke så meget reglerne, men mere spørgsmålet: ER der blevet korrigeret for udtærsklingshøjde over 1000 meter? Påstanden er, at det er der ikke i alle tilfælde! Men listerne står som de står, og én ting er sikkert: Fra og med sæson 2014 er der igen ekstrem fokus på udtærsklingshøjden!;)

Der er intet problem til og med 1999, hvor maksimal udtærsklingshøjde var sat til 1000 meter. Men fra år 2000 var der fri udtærsklingshøjde; hvor der blev kompenseret med ét minuts straftillæg for hver påbegyndt 100 meter over 1000 meter. Grunden til, at fri udtærsklingshøjde blev indført, var sikert introduktionen af Termik-Ligaen, hvor der netop er fri udtærsklingshøjde. For at bibeholde en fair klubkonkurrence tilføjede vi dog reglen om straftillægget.

Så til den mest debatterede ændring til udtærsklingshøjden! I 2005 ændredes reglerne for udtærsklingen, så den stadig kunne foregå i fri højde; men højdetabet måtte maks. være 1000 meter... Altså kunne man f.eks. starte ud i 2000 meters højde, og så bare sørge for at være hjemme i mindst 1000 meter, ellers tildeltes ét minuts straftillæg for hver påbegyndt 100 meter som højdetabet oversteg 1000 meter!

Umiddelbart lyder det jo tilforladeligt - og reglen stemmer overens med rekordreglerne - MEN det gav en meget skævvreddet klubkonkurrence, hvor piloterne der var heldig at have fly på årets gode dag også ville løbe med pokalerne. Fra f.eks. 2000 meters afgangshøjde har man jo mindst 12-1300 meters arbejdshøjde på første glid, og dermed optimale betingelser for at komme godt i gang med opgaven, OG så havde man jo en dejlig buffer på slutglidet! Kom man under 1000 meter, ja, så kunne man bare tage lidt strafminutter; man ramte jo ikke jorden!

Heldigvis er vi nu tilbage til, at udtærsklingen til vores trekantspokaler skal foregå i maks. 1000 meter med ét minuts tidstillæg for hver påbegyndt 100 meter højere end dette... Rigtig fair, når vi skal sammenligne over en sæson, eller flere år imellem!

Vendepunkterne...

Der var i 2000 også en ændring mht. vendepunkterne... GPS-loggeren var for alvor på banen; men ikke alle havde dem - især ikke klubflyene. Så for at give alle en lige betingelser ville opgaver, hvor vendepunkter ikke blev vendt i den ’gamle’ FAI-vendepunktssektor (osten); men ’kun’ i ’beercan’en’, blive fratrukket én km pr, beercan-vending fra opgavens distance. Denne regel er fra og med sæson 2014, og indførelsen af GPS-logger i alle klubfly, slettet.

Klubmesterskabet...

Til klubmesterskabet skulle man i sin tid flyve NETOP dagens opgave, og dette sammenholdt med manglende dokumentation gjorde, at der i begyndelsen var flere år, hvor pokalen ikke blev uddelt...

Man benyttede samme pointformel som til bedste trekant, men til klubmesterskabet var der indregnet handicapværdier! Der var ingen specifikke regler for opgavetypen, dog skulle distancen være mindst 100 km.

Med introduktionen af Termik-Ligaen omkring år 2000 blev reglerne for klubmesterskabet, ja faktisk for alle pokaler bortset fra trekantspokalerne, lavet om, så opgaver og points tages direkte fra Termik-Ligaen... Iøvrigt betyder det jo også, at der til disse pokaler er fri udtærsklingshøjde!;)

Generelt...

Det blev i år 2000 præciseret at start - men ikke nødvendigvis afgang på opgaver, man ønsker medtaget til Herning Svæveflyveklubs pokaler - skal ske fra Skinderholm.

Pokalen for Klubmesterskabet

Skænket af Benny Ørum Pedersen i forbindelse med indvielsen af svæveflyvecenteret den 27. april 1974.

Reglerne for flyvninger er beskrevet i konkurrencereglerne for Termik-Ligaen. Ved beregning af det samlede resultat er der ikke begrænsning for, på hvilket tidspunkt af sæsonen (midt marts-udgangen af oktober) de tællende flyvninger skal være udført.

Ved pointberegningen medtages de tre bedste flyvninger pr. pilot. Ved pointlighed medtages et ekstra resultat.

På officielle flyvedage med vejrmæssig mulighed for strækflyvning vil vagthavende instruktør(er) tilstræbe, at der udskrives en lille klubopgave på mellem 70 og 140km beregnet på urutinerede strækpiloter; men alle dokumenterede opgaver tæller til pokalen.

1. pokal: 1974-1992. 2. pokal: 1993-2004. 3. pokal: 2005-

År

Pilot

1974

Kristian S. Hansen

1977

Kai Fredsø Pedersen

1980

Kristian S. Hansen

1981

Jens Kampmann

1982

Knud Møller Andersen

1983

Kai Fredsø Pedersen

1984

Kai Fredsø Pedersen

1985

Lars B. Christensen

1987

Kristian S. Hansen

1988

Palle Nørholm

1989

Kristian S. Hansen

1990

Palle Nørholm

1991

Ole Korsholm

1992

Ole Korsholm

1993

Knud Møller Andersen

1994

Knud Møller Andersen

1995

Poul R. Kristensen

1996

Knud Møller Andersen

1997

Birgitte Ørskov

1998

Birgitte Ørskov

1999

Knud Møller Andersen

2000

Poul R. Kristensen

2001

Knud Møller Andersen

2002

Flemming Schneider

2003

Mogens Hoelgaard

2004

Knud Møller Andersen

2005

Niels Chr. Olesen

2006

Knud Møller Andersen

2007

Niels Chr. Olesen

2008

Kim H. Jensen

2009

Thomas Laugesen

2010

Helmuth Egsgaard

2011

Rasmus Ørskov

2012

Rasmus Ørskov

2013

Mogens Hoelgaard

2014

Knud Møller Andersen

 

”Tante Karen” - Bedste 100 km trekant

Skænket klubben af Karen Bertelsen i forbindelse med Herning Svæveflyveklubs 25 års jubilæum i 1970. ”Tante Karen” var tidligere flyvepladsleder på Herning Flyveplads.

Oprindeligt uddelt for 102,1 km opgaven: Skinderholm - Rørbæk Sø, campingpladsen - Ilderhøj-krydset (T-kryds) 3,5 km syd for Sdr. Felding - Skinderholm. Omløbsretningen var fri.

Senere (1982) blev kravet en vilkårlig 100-110 km FAI trekantsflyvning med udtærskling i 1000 meters højde.

I 1996 ændredes reglerne, så en FAI-trekant på alt mellem 100 og 199 km tæller til pokalen.

1. pokal: 1970-1981. 2. pokal: 1982-1990. 3. pokal: 1991-

År

Pilot

Flytype

Distance

Hastighed

Points

1972

Hans Erik Skovbjerg

 

102,1 km

47,9 km/t

 

1974

Kristian S. Hansen

 

102,1 km

61,4 km/t

 

1975

Anders Mølgaard

 

102,1 km

57,4 km/t

 

1976

Anders Mølgaard

Std. Libelle

102,1 km

99,6 km/t

1141

1977

Anders Mølgaard

Std. Libelle

102,1 km

86,3 km/t

 989

1978

Kristian S. Hansen

Std. Cirrus

102,1 km

99,6 km/t

1141

1979

Kai Fredsø Pedersen

Std. Libelle

102,1 km

76,8 km/t

879

1980

Mogens A. Nielsen

Std. Cirrus

102,1 km

81,0 km/t

918

1981

Søren Kampmann

LS-3a

102,1 km

105,3 km/t

1104

1982

Knud Møller Andersen

Std. Libelle

101,0 km

100,0 km/t

1144

1983

Søren Kampmann

LS-3a

101,0 km

109,8 km/t

1151

1984

Kai Fredsø Pedersen

ASW-20/16,6m

101,0 km

121,7 km/t

1218

1985

Lars B. Christensen

Std. Cirrus

101,0 km

64,7 km/t

733

1986

Ole Korsholm

Std. Cirrus

102,6 km

82,1 km/t

931

1987

Ole Korsholm

Discus b

103,7 km

123,5 km/t

1298

1988

Søren Kampmann

ASW-20 C/16,6m

103,3 km

114,8 km/t

1152

1989

Kristian S. Hansen

Ventus C /17,6m

104,2 km

128,6 km/t

1258

1990

Jens Kampmann

ASW-20 C/16,6m

104,2 km

106,3 km/t

1068

1990

Ole Korsholm

Ventus C/17,6m

103,7 km

105,8 km/t

1035

1991

Ole Stamp

Nimbus-3/24,5m

110,3 km

126,8 km/t

1186

1992

Ole Stamp

Nimbus-3/24,5m

?

122,3 km/t

?

1993

Ole Korsholm

Ventus C/15m

104,2 km

113,3 km/t

1159

1994

Jens Kampmann

ASW-20 C/16,6m

101,8 km

106,0 km/t

1062

1995

Ole Korsholm

Discus b

104,2 km

107,4 km/t

1129

1996

Knud Møller Andersen

Ventus C/17,6m

101,1 km

123,3 km/t

1202

1997

Jens Kampmann

ASW-20 C/16,6m

103,4 km

118,9 km/t

1193

1998

H. Egsgaard/J.P. Jensen

Duo Discus

106,5 km

97,0 km/t

995

1999

Morten Juul Christensen

LS8a

124,3 km

102,3 km/t

1089

2000

Peter M. Lorentzen

Cirrus 75

104,3 km

 86,9 km/t

988

2001

Poul Richard Kristensen

Discus 2b

111,7 km

 98,1 km/t

1030

2002

K.M. Andersen/M. Jensen

Duo Discus

103,9 km

102,1 km/t

1044

2003

H. Egsgaard/P.M. Lorentzen

Duo Discus

100,1 km

111,8 km/t

1138

2004

Ole Korsholm

Discus b

103,9 km

 85,3 km/t

896

2005

Jens Kampmann

Ventus 2cT/18m

103,9 km

104,5 km/t

996

2006

Knud Møller Andersen

Ventus 2cT/18m

110,3 km

117,3 km/t

1126

2007

N. C. Olesen/L. P. Larsen

Duo Discus T

110,3 km

103,5 km/t

1065

2008

Knud Møller Andersen

Ventus 2cT/18m

102,2 km

119,2 km/t

1134

2009

Ole Korsholm

Discus 2b

154,8 km

99,3 km/t

1090

2010

Mogens Jensen/Allan Lassen

Duo Discus

135,2 km

105,1 km/t

1110

2011

Helmuth Egsgaard

ASG-29E/15m

103,7 km

127,1 km/t

1201

2012

Mogens Jensen/Allan Lassen

Duo Discus T

103,7 km

111,5 km/t

1140

2013

Mogens Hoelgaard

Duo Discus T

101,7 km

120,8 km/t

1232

2014

Ole Korsholm

Discus 2b

112,1 km

106,2 km/t

1116

 

”Svend & Marys” - Bedste 200 km trekant

Skænket klubben af Svend og Mary Michaelsen i forbindelse med indvielsen af Herning Svæveflyveklubs nye center den 27. april 1974 (Pladsen flyttede fra syd til nord!;).

Svend Michaelsen var en af dansk svæveflyvnings pionerer og var med til at starte Herning Svæveflyveklub i 1944/45. Han var æresmedlem og deltog i alle Danmarksmesterskaber for Herning i perioden 1959 til 1972. Han lagde ud i netop den Mü-13d, som DaSK har færdigrenoveret i 2014, og fløj de sidste mange år i sin Vasama. Svend døde i 1998 i en alder af 83 år.

Pokalen er oprindeligt blevet uddelt for 209,5 km opgaven: Skinderholm - Hovedvejskrydset A10xA16 vest for Randers - Hedensted, hvor A10 krydses af jernbanen - Skinderholm.

I 1981 ændredes opgaven til: Skinderholm - Langå, jernbane-Y - Jernbaneviadukt SØ for Farre - Vildbjerg st. - Skinderholm, altså en 204,8 km ’FAI trekant’ med start på ben!?

Fra 1985 var kravet en 200-220 km FAI trekantsflyvning med udtærskling i 1000 meters højde, men det var stadig tilladt at starte på et ben mellem to vendepunkter, og langt de fleste fløj den gode gamle opgave!

I 1996 ændredes reglerne, så en FAI-trekant på alt mellem 200 og 299 km tæller til pokalen. Der må ikke længere startes på et ben.

1. pokal: 1974-1990. 2. pokal: 1991-2003. 3. pokal: 2004-

År

Pilot

Flytype

Distance

Hastighed

Points

1977

Kristian S. Hansen

Std. Cirrus

209,5 km

 81,1 km/t

1025

1979

Anders Mølgaard

Std. Libelle

209,5 km

 73,4 km/t

900

1981

Helmuth Egsgaard

Jantar Std.

204,8 km

 83,9 km/t

1045

1981

Kristian S. Hansen

Std. Cirrus

204,8 km

 83,9 km/t

1056

1984

Henrik E. Andersen

Std. Libelle

204,8 km

 70,0 km/t

890

1986

Kristian S. Hansen

Discus b

204,8 km

 71,4 km/t

831

1987

Kristian S. Hansen

Discus b

204,8 km

101,4 km/t

1181

1988

Anders Mølgaard

ASW-20

204,8 km

 91,0 km/t

1031

1989

Kristian S. Hansen

Ventus C/17,6m

204,8 km

108,9 km/t

1180

1990

Søren Kampmann

ASW-20C/16,6m

204,8 km

 93,5 km/t

1040

1991

Ole Stamp

Nimbus 3/24,5m

 204,8 km

110,1 km/t

1134

1993

Knud Møller Andersen

Ventus C/17,6m

204,8 km

101,4 km/t

1098

1994

Helmuth Egsgaard

LS3a

204,8 km

102,4 km/t

1192

1995

Knud Møller Andersen

Ventus C /17,6m

201,0 km

110,4 km/t

1192

1996

K. M. Andersen/O. Hillersborg

Duo Discus

204,0 km

105,5 km/t

1194

1997

Poul Richard Kristensen

Ventus B/16,6m

210,0 km

 98,6 km/t

1092

1999

Knud Møller Andersen

Ventus C /15m

203,2 km

106,5 km/t

1204

2001

C. Skov/M. Hoelgaard

Duo Discus

210,8 km

115,9 km/t

1320

2002

Uffe Edslev

LS8

205,3 km

 99,5 km/t

1148

2003

Jens Kampmann

Ventus 2cT/18m

206,0 km

 77,2 km/t

 816

2004

Uffe Edslev

LS8

214,9 km

 97,7 km/t

1138

2006

Knud Møller Andersen

Ventus 2cT/18m

211,4 km

104,0 km/t

1105

2007

Niels Erik Skærlund

Discus b

202,2 km

 83,2 km/t

 966

2008

Kristian S. Hansen

Ventus 2cT/18m

210,3 km

120,7 km/t

1281

2009

Knud Møller Andersen

Ventus 2cT/18m

210,3 km

103,3 km/t

1096

2010

Helmuth Egsgaard

ASG 29E/18m

210,3 km

111,1 km/t

1169

2011

Arne Boye-Møller

Ventus 2cxT/18m

214,7 km

 81,7 km/t

871

2014

Ole Korsholm

Discus b

210,3 km

 89,5 km/t

1048

 

Pokalen for bedste trekantsflyvning

Skænket klubben af Ørum Pedersen, Herning i 1961.

Uddeles for årets bedste trekantflyvning. Reglerne for uddeling har ændret sig gennem årene, og indtil 1989 tildeltes den til trekantopgaven med højest hastighed eller flest points uanset distancen. Fra og med 1990 har opgavens længde skulle være mindst 250 km.

Reglerne mht. afgangshøjde og vendepunktspassage har løbende ændret sig ligesom for 100 og 200 km trekantspokalerne.

Pokalen uddeles altså for årets bedste trekantflyvning på minimum 250km, hvor 28% reglen dog ikke behøver at være opfyldt. Det er tilladt at lave afgang på et ben mellem to vendepunkter.

1. pokal: 1961-1979. 2. pokal: 1980-1993. 3. pokal: 1994-2000. 4. pokal: 2001-

År

Pilot

Flytype

Distance

Hastighed

Points

1961

Carsten Thomasen

 

205 km

   

1963

S. Aa. Sørensen/P.Andersen

 

232 km

   

1965

Svend Michaelsen

 

105 km

   

1966

Jens-Ove Ternholt

 

226 km

   

1967

Svend Michaelsen

 

203 km

   

1968

Henning M. Nielsen

 

226 km

   

1970

Ove Sørensen

 

105 km

 81,8 km/t

 

1971

Svend Michaelsen

 

306 km

 54 km/t

 

1972

Svend Michaelsen

 

203 km

57,7 km/t

 

1973

Børge O. Hansen

 

160 km

 53,0 km/t

 

1976

Anders Mølgaard

Std. Libelle

507 km

?

 

1977

Anders Mølgaard

Std. Libelle

315 km

 82,2 km/t

1156

1978

Niels Erik Skærlund

Std. Cirrus

525 km

 64,0 km/t

1054

1979

Kristian S. Hansen

Std. Cirrus

100 km

 93,0 km/t

1052

1980

Kristian S. Hansen

Std. Cirrus

100 km

 94,3 km/t

1067

1981

Kai Fredsø Pedersen

Std. Libelle

512 km

 65,6 km/t

1081

1982

Knud Møller Andersen

Std. Libelle

101,0 km

 100,0 km/t

1144

1983

Søren Kampmann

LS-3a

101,0 km

109,9 km/t

1151

1984

Kai Fredsø Pedersen

ASW-20L/16,6m

101,0 km

121,7 km/t

1218

1985

Jens B. Mortensen

Std. Cirrus

123,5 km

79,7 km/t

 924

1986

Knud Møller Andersen

ASW-20L/15m

159,0 km

101,5 km/t

1099

1987

Ole Korsholm

Discus b

103,7 km

123,5 km/t

1298

1988

Søren Kampmann

ASW-20C/16,6m

103,3 km

114,8 km/t

1152

1989

Kristian S. Hansen

Ventus C/17,6m

104,2 km

128,6 km/t

1258

1990

Palle Nørholm

DG-300

337,8 km

78,6 km/t

1062

1993

Ole Stamp

Nimbus-3/24,5m

312,6 km

105,6 km/t

1200

1994

Knud Møller Andersen

Ventus C/17,6m

301,0 km

107,3 km/t

1270

1995

Kristian S. Hansen

Ventus C/17,6m

311,0 km

114,3 km/t

1365

1996

Dan Møller Andersen

DG-101G

305,0 km

85,2 km/t

1164

1997

D. M. Andersen/Agnes Jensen

Duo Discus

306,0 km

100,0 km/t

1243

2000

Kurt Thybo/H. Egsgaard

Duo Discus

284,2 km

84,2 km/t

1027

2001

Ole Korsholm

Discus 2b

312,6 km

97,4 km/t

1240

2002

Poul R. Kristensen

Discus 2bT

310,7 km

83,4 km/t

1060

2003

Peter M. Lorentzen

LS8/15m

301,7 km

96,8 km/t

1221

2005

O. L. Chr./K. M. Andersen

Duo Discus

312,8 km

93,4 km/t

1168

2006

Knud Møller Andersen

Ventus 2cT/18m

303,9 km

98,9 km/t

1144

2008

Ole Korsholm

Discus 2b

302,0 km

85,3 km/t

1076

2010

Helmuth Egsgaard

ASG-29E/18m

301,4 km

111,2 km/t

1272

2011

Knud Møller Andersen

Ventus 2cT/18m

305,5 km

83,7 km/t

 969

2012

Arne Boye-Møller

Ventus 2cxT/18m

304,5 km

104,8 km/t

1213

2013

Kristian S. Hansen

Ventus 2cT/18m

305,1 km

82,1 km/t

 950

2014

Ingen!

       

 

Top 25 - de bedste trekanter

En sammenligning af de bedste trekanter fløjet til 100 km, 200 km og bedste trekant pokalerne... Ligger DU inde med flyvninger, eller viden om flyvninger, der kan blande sig med disse, så send gerne dine detaljer til webmaster!

År

Pilot

Flytype

Distance

Hastighed

Points

1995

Kristian S. Hansen

Ventus C/17,6m

311,0 km

114,3 km/t

1365

2001

C. Skov/M. Hoelgaard

Duo Discus

210,8 km

115,9 km/t

1320

1987

Ole Korsholm

Discus b

103,7 km

123,5 km/t

1298

2008

Kristian S. Hansen

Ventus 2cT/18m

210,3 km

120,7 km/t

1281

2010

Helmuth Egsgaard

ASG-29E/18m

301,4 km

111,2 km/t

1272

1994

Knud Møller Andersen

Ventus C/17,6m

301,0 km

107,3 km/t

1270

1989

Kristian S. Hansen

Ventus C/17,6m

104,2 km

128,6 km/t

1258

2011

Helmuth Egsgaard

ASG-29E/15m

103,7 km

127,1 km/t

1254

1995

Anders Mølgaard

ASW-20

311,0 km

99,8 km/t

1246

1997

D. M. Andersen/Agnes Jensen

Duo Discus

306,0 km

100,0 km/t

1243

2001

Ole Korsholm

Discus 2b

312,6 km

97,4 km/t

1240

2013

Mogens Hoelgaard

Duo Discus T

101,7 km

120,8 km/t

1232

1995

Ole Stamp

Nimbus-3/24,5m

311,0 km

115,6 km/t

1231

2003

Peter M. Lorentzen

LS8/15m

301,7 km

96,8 km/t

1221

1993

Ole Stamp

Nimbus-3/22,9m

312,6 km

105,6 km/t

1220

1984

Kai Fredsø Pedersen

ASW-20L/16,6m

101,0 km

121,7 km/t

1218

2012

Arne Boye-Møller

Ventus 2cxT/18m

304,5 km

104,8 km/t

1213

1995

Helmuth Egsgaard

Discus b

311,0 km

94,2 km/t

1209

1999

Knud Møller Andersen

Ventus C /15m

203,2 km

106,5 km/t

1204

1996

Knud Møller Andersen

Ventus C/17,6m

101,1 km

123,3 km/t

1202

1991

Kristian S. Hansen

ASW-20 C/16,6m

110,3 km

118,6 km/t

1199

1996

K.M. Andersen/O. Hillersborg

Duo Discus

204,0 km

105,5 km/t

1194

1997

Jens Kampmann

ASW-20 C/16,6m

103,4 km

118,9 km/t

1193

1994

Helmuth Egsgaard

LS3a

204,8 km

102,4 km/t

1192

1995

Knud Møller Andersen

Ventus C /17,6m

201,0 km

110,4 km/t

1192

 

Varighedspokalen

Udsat af Lund Jensen, Ikast i 1961.

Uddeles for årets længste varighed på en flyvning med start fra Skinderholm. Flyvningen skal i dag foregå i ensædet svævefly - eller tosædet fløjet solo.

1. pokal: 1961-1980. 2. pokal: 1981-1989. 3. pokal: 1990-2000. 4. pokal: 2001-

År

Pilot

Varighed

1961

Mogens Damm

7 timer 58 min.

1962

Carsten Christensen

4 timer 20 min.

1963

Carsten Christensen/Henning Nielsen

5 timer 35 min.

1964

Christian Østergaard

5 timer 32 min.

1965

C. E. Mikkelsen

6 timer 10 min.

1966

Henry Kristensen

8 timer 00 min.

1967

Svend Michaelsen

 

1968

Ove Sørensen

6 timer 20 min.

1970

Kurt Møller

6 timer 35 min.

1971

Edvard Simonsen

4 timer 48 min.

1972

Helge Drejer

6 timer 45 min.

1973

Anders Mølgaard

6 timer 27 min.

1974

Hardy Vad

6 timer 57 min.

1975

Knud Møller Andersen

7 timer 43 min.

1976

Anders Mølgaard

7 timer 41 min.

1977

Henry Kristensen

7 timer 22 min.

1978

Niels Erik Skærlund

8 timer 12 min.

1979

Kristian S. Hansen

7 timer 27 min.

1980

Kristian S. Hansen

7 timer 39 min.

1981

Kristian S. Hansen

8 timer 20 min.

1982

Finn Thorsted

6 timer 38 min.

1983

Kirsten Damgaard

5 timer 30 min.

1984

Allan U. Lassen

8 timer 31 min.

1985

Jens B. Mortensen

7 timer 20 min.

1986

Knud Møller Andersen

8 timer 06 min.

1987

Jens B. Mortensen

6 timer 56 min.

1988

Ole Korsholm

7 timer 34 min.

1989

Allan U. Lassen

7 timer 46 min.

1990

Niels Erik Skærlund

10 timer 25 min.

1992

Jens Adamsen

5 timer 38 min.

1993

Niels Erik Skærlund

6 timer 24 min.

1994

Niels Erik Skærlund

8 timer 45 min.

1995

Niels Erik Skærlund

8 timer 39 min.

1996

Flemming U. Andersen

5 timer 52 min.

1997

Flemming U. Andersen

7 timer 03 min.

1998

Christian Skov

6 timer 15 min.

1999

Knud Møller Andersen

8 timer 52 min.

2000

Flemming U. Andersen

5 timer 40 min.

2001

Peter M. Lorentzen

8 timer 34 min.

2002

Dan Møller Andersen

7 timer 12 min.

2003

Allan U. Lassen

8 timer 10 min.

2004

Peter M. Lorentzen

8 timer 27 min.

2005

Martin Elkjær Nielsen

6 timer 02 min.

2006

Christian Skov

6 timer 36 min.

2007

Claus Ritter

6 timer 24 min.

2008

Claus Ritter

6 timer 00 min.

2009

Mogens Hoelgaard

7 timer 03 min.

2010

Jeppe Sørensen

7 timer 31 min.

2011

Mogens Hoelgaard

7 timer 20 min.

2012

Arne Boye-Møller

10 timer 02 min.

2013

Mogens Hoelgaard

8 timer 21 min.

2014

Knud Møller Andersen

7 timer 26 min.

 

”Firkant-pokalen” - Bedste 96 km firkant

Blev i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum skænket klubben af Partner Revision i 1995.

Oprindeligt blev den uddelt blandt piloter, der havde max. 200 timer ved sæsonstart, og man kunne medregne sine tre bedste flyvninger...

Nu er det kun piloter med maksimum 150 timer ved sæsonstart der kan deltage, og det er kun én flyvning der tæller, så...

Pokalen uddeles for årets bedste flyvning på 96 km opgaven:

Skinderholm Hangar - Arnborg Hangar - Hammer Hangar - Christianshede Klubhus - Skinderholm, eller omvendt.

Flyvningerne skal foregå på ensædet svævefly, eller tosædet fløjet solo.

1. pokal: 1995-

År

Pilot

Hastighed

1995

Mogens Sørensen

85,7 km/t

1996

Jens Christian Laursen

81,4 km/t

1997

Jens Christian Laursen

81,4 km/t

1998

Jens Christian Laursen

? km/t

1999

Martin K. Jørgensen

? km/t

2000

Rasmus Ørskov

55,5 km/t

2001

Niels Erik Danielsen

42,5 km/t

2002

Niels Erik Danielsen

71,2 km/t

2005

Thomas Laugesen

82,2 km/t

2006

Anders Husted Madsen

64,8 km/t

2007

Claus Ritter

70,3 km/t

2008

Arne B. Pedersen

86,6 km/t

2009

Arne B. Pedersen

113,0 km/t

2010

Arne B. Pedersen

87,3 km/t

2011

Arne B. Pedersen

66,5 km/t

2013

Christin Nielsen

69,1 km/t

2014

Ingen!

 

 

Kilometer Cup

En pokal der blev indført fra og med sæson 2007. Den uddeles blandt piloter, der flyver i Termik-Ligaens gruppe B og C, og uddeles for højeste sammenlagte antal km på pilotens 10 længste strækopgaver i sæsonen.

1. pokal: 2007-

År

Pilot

Distance

2007

?

?

2008

Anders Husted Madsen

1771 km

2009

Thomas Laugesen

3031 km

2010

Knud Møller Andersen

2867 km

2011

Thomas B. Grove

2009 km

2012

Kenneth Pedersen

2398 km

2013

Christin Nielsen

1660 km

2014

Peter Fischer Jensen

1846 km

 

Pokalen for bedste 5-timers forsøg

Den oprindelige pokals oprindelse er ukendt, og pokalens historie har været umulig at rekonstruere, da den er bortkommet.

Ved 50 års jubilæet i 1995 skænkede Svend Michaelsen en ny pokal til denne betingelse...

Pr. sæson 2005 afskaffes bedste 5-timers forsøg igen - og erstattes af ”Pokalen for varighed og højdevinding”

Pokalen uddeltes for årets bedste mislykkedes forsøg på at flyve 5-timers prøven til sølvdiplom.

1. pokal: ? 2. pokal: 1995-2004

År

Pilot

Varighed

1975

N. E. Klemmensen

?

1976

Knud E. Nicolaisen

?

1977

Knud E. Nicolaisen

4 timer 42 min.

1978

Steen J. Mortensen

4 timer 58 min.

1995

Wolmer Jørgensen

4 timer 43 min.

1996

Jan Nielsen

4 timer 30 min.

1997

Richard Andersen

3 timer 04 min.

1998

Martin K. Jørgensen

3 timer 07 min.

1999

Mato Kajinic

4 timer 40 min.

2000

Kaj Jensen

3 timer 18 min.

2001

Kaj Jensen

4 timer 00 min.

2002

Niels E. Danielsen

4 timer 54 min.

2003

?

 

2004

?

 

 

Pokalen for bedste højdevinding

Udsat af Ikast Silkevæveri i 1961, og uddeltes til piloten der i årets løb havde udført den største højdevinding.

Pokalen opgives efter 1994, da pokalen ofte ikke blev uddelt og disciplinen var lidt gammeldags - de senere år blev pokalen uddelt for flyvninger foretaget i udlandet, så pokalen havde ikke megen relevans i klubkonkurrencen...

Siden år 2005 er pokalen blevet benyttet som pokal for varighed og højdevinding (se nedenfor).

1. pokal: 1961-1985. 2. pokal: 1986-1994.

År

Pilot

Højdevinding

1961

Carsten Thomasen

3600 meter

1962

Villy Christensen

2750 meter

1963

Jørgen Andersen

2800 meter

1964

Svend Aage Sørensen

2900 meter

1965

Kjeld Wiehe

3850 meter

1967

Kjeld Wiehe

3650 meter

1968

Jens O. Ternholt

3000 meter

1970

Niels Chr. Kjærgaard

2000 meter

1971

Ejvind Christensen

1560 meter

1972

Svend Michaelsen

1650 meter

1973

Hardy Vad

2050 meter

1974

Anders Mølgaard

1950 meter

1975

Anders Mølgaard

3230 meter

1976

Ole Hansen

1818 meter

1977

Anders Mølgaard

2720 meter

1978

Anders Mølgaard

3600 meter

1986

Kai Fredsø Pedersen

5106 meter

1994

Lars B. Christensen

5640 meter

 

Pokalen for varighed og højdevinding

En pokal fra sæson 2005. Pokalen for bedste 5-timers forsøg afskaffes, og i stedet indføres denne pokal.

Disciplinen ’varighed og højdevinding’ overtages fra Termik-Ligaen, og pokalen tildeles den pilot - med maks. 150 timer ved sæsonstart - som i årets løb har fløjet og indberettet den bedste flyvning jvf. Termik-Ligaens pointberegningsformel.

År

Pilot

Varighed/højdevinding

2005

Thomas Laugesen

5:20t/1300m

2006

Claus Vad

1:40t/1450m

2007

Claus Ritter

6:24t/1133m

2008

Thomas B. Grove

2:34t/1988m

2009

Thomas B. Grove

4:05t/1398m

2010

Jakob B. Nikolajsen

5:19t/1640m

2011

Simon Stenbæk Madsen

?

2012

Jeppe Kirk

5:13t/ 940m

2013

Michael Jensen

2:09t/1021m

2014

Christian Lynbech

1:43t/1361m